Yaramaz Ruhların Oyunları: Poltergeist

Bazen yaramaz, bazen kötü niyetli bir ruh... Poltergeist ne demek?


Poltergeist, genellikle “yaramaz” ve bazen kötü niyetli bir ruhun sesler çıkararak, nesneleri hareket ettirerek veya insanlara/hayvanlara hücüm ederek kendi varlıklarını ortaya çıkardıkları paranormal olaya ve bu ruha verilen addır. Poltergeist kelimesi, Almancadaki “poltern” (vurmak) ve “geist” (ruh) olan iki kelimenin bileşiminden gelir.

Bazı poltergeist vakaları açıklanamadığı gibi gerçek ruhlarla bağlantısı olabileceği düşünülürken, başka vakalarda bu fenomenin bir kişi tarfından bilinçsiz psikokinezi üretilmesi sonucunda oluştuğu sonucuna varılmıştır.

Neler oluyor?

Sıkça raslanan poltergeist aktiviteleri taş, pislik ve başka küçük obje yağmurları; hareket eden veya fırlatılan nesneler (hatta büyük mobilya gibi); yüksek volumlü sesler, çığlıklar ve iğrenç kokular olarak sayılabilir. Teknoloji geliştikçe poltergeist olaylarının da buna uyum sağlandığı gözlemlenmiştir: Elektronik aletlerdeki parazitler, cihazların ve ışıkların açılıp kapanması gibi. Bazı olaylarda poltergeistin, yaşayan varlıklara karşı çimdikleme, ısırma, vurma ve cinsel taciz gibi saldırılarda bulunduğu söylenmektedir.

Genellikle poltergeist aktivileri aniden başlar ve aniden biter. Bu olayların devamlılık süresi birkaç saat veya ayı geçebildiği gibi bazı vakaların birkaç yılı geçkin süredir devam ettiği rapor edilmiştir.

Aktiviteler neredeyse daima geceleri kişinin huzurunda vuku bulur. Tipik olarak bu kişi "aracı", yani aktiviteleri çeken veya aktivitelere odak olan kişidir. Birçok paranormal veya psikokinezi olarak belirlenen poltergeist olaylarında “aracı” etmendir. Aracı, genellikle kadın ve yirmi yaşın altındadır.

Poltergeist rahatsızlıkları erken zamanlardan beri tüm dünyada vuku bulmaktadır. 70'li yılların sonlarında Parapsikolojist Alan Gauld ve A. D. Cornell, 1800 yılından beri meydana gelen olaylar için bir bilgisayar analizi yaptılar. Analizin sonucunda 63 genel karakteristik tanımladılar. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • %64'ü küçük objelerin hareketini içeriyor.
  • %58'inde geceleri daha aktif olduğu belirlenmiş.
  • %48'i belirgin hafif vuruşları içeriyor.
  • %36'sı büyük nesnelerin hareketini içeriyor.
  • %24'ü bir yıldan uzun sürdüğü belirlenmiş.
  • %16'sı poltergeist ile aracı arasında iletişim kurulduğu belirlenmiş.
  • %12'sinde pencerelerin açılıp kapanması belirlenmiş.

Bu olaylara nelerin sebep olduğu düşünülüyor?

19. yüzyıldan evvel poltergeist aktivitelerine şeytanın, iblislerin, cadıların ve ölü ruhlarının sebep olduğuna inanılırdı. Gaul-Cornell analizi sonucunda olaylardan yalnız %9'u şeytan, % 7'si cadılar ve %2'si ölülerin ruhlarıyla ilişiklendirilmiştir. Şeytanla veya cadılarla ilişiklendirilen olayların çoğu batılı olmayan ülkelerde meydana gelmiştir. Seanslarda meydana gelen poltergeist aktiviteleri ise ruhlarla ilişiklendirilmiştir.

19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında artan ve gelişen psişik araştırmalar, poltergesit aktivitelerinin hakiki olduğunu doğrulamakta oldukça yardımcı olmuştur. Bu konudaki ilk araştırmacılardan ikisi Psişik Araştırma Derneği'nin kurucuları olan Sir William Barret ve Frederick W. H. Meyers'tir. Özellikle Meyers, poltergeist olaylarının gerçek olduğuna ve hayalet olaylarından tamamen farklı olduğuna inanıyordu.

1930'larda ruhbilimci ve parapsikolog olan Nandor Fodor, bazı poltergeist olaylarının ruhlar tarafından değil de bastırılmış öfke, kin ve seksüel gerilimden dolayı şiddetli acı çeken aracı tarafından meydana getirildiği teorisini geliştirmiştir. Fodor, birkaç olayda başarıyla teorisini kanıtlamıştır. Örneğin, İngiltere'de çok ünlü olan “Tormton Heath Poltergeist” olayı... 1938'de araştırdığı bu olayda odak olan kadının bastırılmış duygularının, poltergeist ve vampir saldırıları gibi görünen olaylara sebebiyet verdiği anlaşılmıştır. Spiritualistler Fodor'u acımasızca eleştirmişler ancak Fodor, spiritualist bir gazeteye karşı açtığı iftira davasını kazanmıştır.

Durham/Kuzey Carolina'da bulunan Psişik Araştırma Vakfının proje müdürü olan William Roll, psikolojik disfonksiyon teorisini ilerletmek için araştırdı. 1960'lardan başlayarak dört asıra yayılan ve yüzden fazla ülkede meydana gelen rapor edilmiş 116 yazılı poltergeist olayı üzerinde çalıştı. RSPK (Recurrent Spontaneous Psychokinesis), Türkçesi ile "yinelenen kendiliğinden olan psikokinezi" olarak adlandırdığı, açıklanamayan ve psişik hadiseler içeren bir şablon fark etti. Keşfettiği üzere çocukluk veya ergenlik döneminde olan ve cezalandırma korkusu olmadan istemdışı psikokinezi ile kinini ifade eden aracı tipi en çok rastlananıydı. Bu vakalarda aracı, olaylara sebebiyet verenin kendisi olduğunun farkında değildir ancak bir anlamda da gizlice veya açıkça olayların olmasından memnuniyet duyar.

Başka olayları inceleyen ve aracıyı gözlemleyen başka araştırmacılar ise bu aracılardan bazılarının akıl veya ruhsal sağlığının strese karşı hassas olduğunu bulmuşlardır. Bu olaylarda, poltergeist aktivitelerinin meydana geldiği ev ile hastanın duygusal bağı olduğu anlaşılmıştır. Araştırmacılar aracının kişiliğini incelediğinde anksiyete reaksiyonlar, konuşma histerisi, fobiler, obsesyonlar ve şizofreni gibi olgular bulmuşlardır. Bu durumdaki bazı olaylarda poltergeist olaylarında azalma görülmüştür. Bütün bunlara rağmen psikolojik disfonksiyon teorisi Gauld ve Cornell gibi araştırmacılar tarafından, yapılan psikolojik testlerin geçerli olmadığı iddası ile kabul edilmemektedir.

Psikiyatrist Ian Stevenson, ölü ruhlarının farkına varılan vakaların daha fazlasında poltergeist aktivitesinin nedeni olduğunu ileri sürmüştür. Üzerinde çalıştığı, ölü ruhlara veya aracıya yorulan birkaç vakada iki durum arasında belirgin farklılıklar olduğunu farketmiştir. Yaşayan aracıları içeren fenomen vakalarında bir amaç gözlemlenmediği gibi sık sık şiddet raslanırken, ölü ruhlarını içeren vakalarda akılcıl mesajlar, sebepli olarak nesnelerin hareketi ve çok nadiren küçük boyutlu şiddete rastlanmıştır.

Kaynakça


Beğendiniz mi? Paylaşmayı Unutmayın!

Sizin Tepkiniz Nedir?

Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Komik Komik
0
Komik
Tatlış Tatlış
0
Tatlış
Sinirli Sinirli
0
Sinirli
Şaşkın Şaşkın
5
Şaşkın

2 Yorum