Türk Edebiyatı Terimleri Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Edebiyatının iyi olduğunu mu düşünüyorsun? Bakalım bu terimlerden kaçını bileceksin!


Edebiyat benim için çok kolay, gözüm kapalı yaparım diyorsan seni teste alalım! Bakalım bu zor edebiyat testinde kaç doğru yapabileceksin?

 1. 1 Hangisi ''Şah Beyit'' teriminin doğru tanımıdır?

  1. Gazelin ilk beyiti
  2. Gazelin son beyiti
  3. Şairin mahlasının geçtiği beyit
  4. Gazelin en güzel beyiti
  Doğru!
  Yanlış!
 2. 2 Hangisi "Fahriye" teriminin doğru tanımıdır?

  1. Şairin kendisini ve sanatını övdüğü kaside bölümü
  2. Şairin Allah'ı övdüğü kaside bölümü
  3. Beyitleri aynı güzellikte yazılan gazel
  4. Kasidenin giriş bölümü
  Doğru!
  Yanlış!
 3. 3 Hangisi "Darb-ı Mesel" teriminin doğru tanımıdır?

  1. Dört dizeden oluşan bentler
  2. Halk edebiyatında atasözü anlamına gelen terim
  3. Din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılmış şiir
  4. Kasidenin iyi dilek bölümü
  Doğru!
  Yanlış!
 4. 4 Hangisi "Grotesk" teriminin doğru tanımıdır?

  1. Tiyatro sahnesinde kullanılan bir eşya
  2. Olayların seyircide merak uyandıracak derecede birbirine dolanması durumu
  3. Tiyatro ve sinemada tehlikeli sahnelerde oynayan yedek oyuncu
  4. Gülünç ve komik olan
  Doğru!
  Yanlış!
 5. 5 Hangisi "İntak" teriminin doğru tanımıdır?

  1. İnsan dışındaki canlı veya cansız varlıkları konuşturma sanatı
  2. İnsan dışındaki canlı veya cansız varlıkları insan kişiliğinde anlatma sanatı
  3. Anlamca birbirine karşıt kelimeleri bir arada kullanarak yapılan bir söz sanatı
  4. Şiirde atasözü ve deyimlerden yararlanarak yapılan söz sanatı
  Doğru!
  Yanlış!
 6. 6 Hangisi "Mübalağa" teriminin doğru tanımıdır?

  1. Kasidenin en güzel beyiti
  2. Bir şeyin oluşunu asıl nedeninden başka bir nedene bağlama sanatı
  3. Bir cümlede söylenen bir sözün tam tersini kastetme, iğneleyerek yapılan söz sanatı
  4. Bir durumu olduğundan çok büyük ya da çok küçük göstermektir. Durum ve olaylar gerçeği aşan, çok abartılı bir biçimde anlatılır.
  Doğru!
  Yanlış!
 7. 7 Hangisi "Mecazımürsel" teriminin doğru tanımıdır?

  1. Abartma sanatı
  2. Şiirde aynı ünlü harflerin tekrarlanması ile elde edilen uyum
  3. Aynı ölçü ile yazılan ve anlamca birbirine bağlı olan iki dize
  4. Benzetme amacı güdülmeden bir kavramın ilgi yoluyla başka bir kavram yerine kullanılması
  Doğru!
  Yanlış!
 8. 8 Hangisi "Teşbih" teriminin doğru tanımıdır?

  1. Seslenme ile yapılan söz sanatı
  2. Bir varlığı, durumu ya da olayı zihinde canlanacak biçimde anlatma sanatı
  3. Aralarında birçok yönden ilgi bulunan iki kavram ya da canlıdan birinin diğerine benzetilmesi ile yapılan söz sanatı
  4. Öğretici ve bilgi verici şiir türü
  Doğru!
  Yanlış!
 9. 9 Hangisi "Devriye" teriminin doğru tanımıdır?

  1. İnsanın ve evrenin Allah'tan gelip tekrar Allah'a dönmesi görüşünü konu alan şiirler
  2. Amacı bir şey öğretmek olan eserler
  3. Ana konusu aşk olan gazeller
  4. Bektaşi şairlerinin yazdıkları tasavvufi şiirlerdir
  Doğru!
  Yanlış!
 10. 10 Hangisi "Tezkire" teriminin doğru tanımıdır?

  1. Divan edebiyatında otobiyografi türündeki eserlere verilen isim
  2. Allah'ın varlığını ve birliğini konu alan kaside türü
  3. Divan edebiyatında biyografi türündeki eserlere verilen isim
  4. Birbiriyle ilgili sözcükleri bir arada kullanma sanatı
  Doğru!
  Yanlış!
 11. 11 Hangisi "Yuğ" teriminin doğru tanımıdır?

  1. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında atasözlerine verilen isim
  2. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında evlilik törenlerine verilen isim
  3. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında ölünün arkasından yakılan ağıta verilen isim
  4. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında cenaze törenlerine verilen isim
  Doğru!
  Yanlış!
 12. 12 Hangisi "Varsağı" teriminin doğru tanımıdır?

  1. Divan şiirine Türklerin eklediği maniye benzer nazım biçimi
  2. "Bre!", "Hey!" gibi ifadeleri içeren ve beste ile söylenen aşık edebiyatı nazım türü
  3. Belirli bir ezgisi olan ve hece ölçüsüyle yazılan anonim halk şiiri nazım biçimi
  4. Halk edebiyatında bir kişiyi ya da bir olayı yeren, hicveden eserler
  Doğru!
  Yanlış!
 13. 13 Hangisi "Kavuştak" teriminin doğru tanımıdır?

  1. Şarkı ve türkülerde tekrarlanan dize, nakarat
  2. Soru sorma sanatı
  3. Savaşları anlatan şiirlere verilen isim
  4. Belirli kurallara göre oluşturulan besteler
  Doğru!
  Yanlış!
 14. 14 Hangisi "Eglog" teriminin doğru tanımıdır?

  1. Kişileri, olayları, durumları hicveden şiirler
  2. Savaşları anlatan şiirlere verilen isim
  3. Birkaç çobanın kır, aşk hayatı hakkında karşılıklı konuşmaları biçiminde yazılan çoban şiiri
  4. Aşkı ve tüm coşkulu duyguları anlatan şiirler
  Doğru!
  Yanlış!
 15. 15 Hangisi "Vodvil" teriminin doğru tanımıdır?

  1. Orkestra eşliğinde oynanan, acıklı olayları anlatan besteli oyun
  2. Amacı seyirciyi güldürmek olan, kaba esprilerle örülmüş müzikli güldürü
  3. Seyirciye toplumsal bilinç kazandırmayı amaçlayan oyun türü
  4. Kahramanlık konusunu işleyen uzun şiirler
  Doğru!
  Yanlış!

Türk Edebiyatı Terimleri Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Oluşturuldu
 1. Test sonucu
  Sonuç:
  Doğru!
  Sonucunu Paylaş
 2. Test sonucu

  Biraz daha çalışman gerek!

  Sonuç:

  Sanırım dersine çok iyi çalışmamışsın. Türk edebiyatı hakkında daha çok okuman ve daha çok öğrenmen gerek. Ancak üzülme, çalışırsan öğrenemeyeceğin hiçbir şey yok! 

  Sonucunu Paylaş
 3. Test sonucu

  Tekniğin iyi ama biraz daha geliştirmen lazım!

  Sonuç:

  Lisede edebiyat derslerini dinlediğin kesin! Ne yalan söyleyeyim birçok kişiden iyi bir sonuç çıkardın. Ancak biraz daha çalışırsan tamamını doğru yapabilirsin. Ha gayret!

  Sonucunu Paylaş
 4. Test sonucu

  Sen edebiyatın ta kendisi olmuşsun!

  Sonuç:

  Bu nasıl bir edebiyat bilgisi, bu nasıl bir sözel zeka! Derslerine çok iyi çalıştığın belli. Sana ne desek az, tek kelimeyle muhteşemsin!

  Sonucunu Paylaş

Beğendiniz mi? Paylaşmayı Unutmayın!

Sizin Tepkiniz Nedir?

Üzgün Üzgün
2
Üzgün
Komik Komik
0
Komik
Tatlış Tatlış
1
Tatlış
Sinirli Sinirli
0
Sinirli
Şaşkın Şaşkın
2
Şaşkın

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler nettebilet.com