İş Bulma Duası

İş Bulma Duası Allah yolunda harama bulaşmadan istediğiniz her tür iş için yapabilirsiniz. Aşağıda sizlere iş bulma duaları hakkında bilgiler ekleyeceğiz. Yazdıklarımızı değiştirmeden harfi harfine yapmaya özen gösterin. iş bulma duası çok etkili tesir eden bir duadır.

Buraya Göz Atın: Bütün Kapalı Kapıları Açan Dua

İş Bulma Duası
İş Bulma Duası

Kendiniz dışında kızınıza, oğlunuza, eşinize, komşunuza, akrabalara, anne ve babaya, kardeşlere ve arkadaşlara olmak üzere aklınıza gelebilecek herkese de okuyabilirsiniz. Kendinize de okuyabilirsiniz.

Bu dua en az 21 gün okunması gereken tür içerisinde yer alır.

Gün içerisinde istediğiniz vakitler aralığında yayarak okuyabilirsiniz. Belirli kısmını sabah belirli kısmını akşam okumak gibi rutin oluşturabilirsiniz.

İş Bulma Duası Arapça

İş Bulma Duası Arapça okunuşu aşağıda yer alacaktır.

 • İlk olarak niyet edin.
 • Besmele çekin.

7 kere- Vele sevfe yu’tike rabbüke feterda.Ve vecedeke dallen feheda.Ve vecedeke Aa’ilen fe Ağna
(Duha suresi 5.7.8. ayetleri ) (Bu sureyi en az 7 defa okumaya çalışın.)

7 kere- Ve yerzukhü min haysü La yehtesib, ve men yetevekkel alallahi fe hüve hasbüh
(Talak suresi 3.ayeti) (Bu sureyi en az 7 defa okumaya çalışın.)

1 kere- Vakıa Suresi

İş Bulma Duası Anlamı

İş Bulma Duası Anlamı için aşağıda sizlere ekstra açıklamada bulunacağız.

Vele sevfe yu’tike rabbüke feterda.Ve vecedeke dallen feheda.Ve vecedeke Aa’ilen fe Ağna

Anlamı:

Şüphesiz Rabbin Sana Verecek, Sende Razı olacaksın. Seni yol bilmezken yol gösterdi, muhtaçken de zengin kıldı.

Ve yerzukhü min haysü La yehtesib, ve men yetevekkel alallahi fe hüve hasbüh
(Talak suresi 3.ayeti)

Anlamı:

Ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Allah’a tevekkül edene, o yeter.

Vakıa Suresi

 • İza veka’atilvaki’atu.
 • Leyse livak’atiha kazibetun.
 • Hafıdatun rafi’tun.
 • İza ruccetil’ardu reccen.
 • Ve bussetilcibalu bessen.
 • Ve fekanet hebaen munbessen.
 • Ve kuntum ezvacen selaseten.
 • Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti.
 • Ve ashabulmeş’emeti ma ashabulmeş’emeti.
 • Vessabikunessabikune.
 • Ulaikelmukarrabune.
 • Fiy cennatin na’ıymi.
 • Sulletun minel’evveliyne.
 • Ve kaliylun minel’ahıriyne.
 • ‘ala sururin medunetun.
 • Muttekiiyne ‘aleyha mutekabiliyne.
 • Yetufu ‘aleyhim veldanun muhalledune.
 • Biekvabin ve ebariyka ve ke’sin min ma’ıynin.
 • La yusadda’une ‘anha ve la yunzifune.
 • Ve fakihetin mimma yetehayyerune.
 • Ve lahmi tayrin mimma yeştehune.
 • Ve hurun ‘ıynun.
 • Keemsalillu’luilmeknuni.
 • Cezaen bima kanu ya’melune.
 • La yesme’une fiyha lağven ve la te’siymen.
 • İlla kıylen selamen selamen.
 • Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni.
 • Fiy sidrin mahdudin.
 • Ve talhın mendudin.
 • Ve zıllin memdudin.
 • Ve main meskubin.
 • Ve fakihetin kesiyretin.
 • La maktu’atin ve la memnu’atin.
 • Ve furuşin merfu’atin.
 • İnna enşe’nahunne inşaen.
 • Fece’alnahunne ebkaren.
 • ‘Uruben etraben.
 • Liashabilyemiyni.
 • Sulletun minel’evveliyne.
 • Ve sulletun minelahiriyne.
 • Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali.
 • Fiy semumin ve hamiymin.
 • Ve zıllin min yahmumin.
 • La baridin ve la keriymin.
 • İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne.
 • Ve kanu yusırrune ‘alelhınsil’azıymi.
 • Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve ‘ızamen einne lemeb’usune.
 • Eve abaunel’evvelune.
 • Kul innel’evveliyne vel’ahıriyne.
 • Lemecmu’une ila miykati yevmin ma’lumin.
 • Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibune.
 • Leakilune min şecerin min zakkumin.
 • Femaliune minhelbutune.
 • Feşaribune ‘aleyhi minelhamiymi.
 • Feşaribune şurbelhiymi.
 • Haza nuzuluhum yevmeddiyni.
 • Nahnu halaknakum felevla tusaddikune.
 • Efereeytum ma tumnune.
 • Eentum tahlukunehu em nahnulhalikune.
 • Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyne.
 • ‘Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta’lemune.
 • Ve lekad ‘alimtumunneş’etel’ula felevla tezekkerune.
 • Efereeytum ma tahrusune.
 • Eeentum tezre’unehu em nahnuzzari’une.
 • Lev neşa’u lece’alnahu hutamen fezaltum tefekkehune.
 • İnna lemuğremune.
 • Bel nahnu mahrumune.
 • Efereeytumulmaelleziy teşrebune.
 • Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilune.
 • Lev neşa’u ce’alnahu ucacen felevla teşkurune.
 • Efereeytumunnarelletiy turune.
 • Eentum enşe’tum şecereteha em nahnul munşiune.
 • Nahnu ce’alnaha tezkireten ve meta’an lilmukviyne.
 • Fesibbıh bismi rabbikel’azıymi.
 • Fela uksimu bimevakı’ınnnucumi.
 • Ve innehu lekasemun lev ta’lemune ‘azıymun.
 • İnnehu lekur’anun keriymun.
 • Fiy kitamin meknunin.
 • Lya yemessuhu illelmutahherune.
 • Tenziylun min rabbil’alemiyne.
 • Efebihazelhadiysi entum mudhinune.
 • Ve tec’alune rizkakum ennekum tukezzibune.
 • Felevla iza beleğatilhulkume.
 • Ve entum hıyneizin tenzurune.
 • Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsırune.
 • Felevla in kuntum ğayre mediyniyne.
 • Terci’uneha in kuntum sadikıyne.
 • Feemma in kane minelmukarrebiyne.
 • Feravhun ve reyhanun ve cennetu na’ıymin.
 • Ve emma in kane min ashabilyemiyni.
 • Feselamun leke min ashabilyemiyni.
 • Ve emma in kane minelmukezzibiyneddalliyne.
 • Fenuzulun min hamiymin.
 • Ve tasliyetu cahıymin.
 • İnne haza lehuve hakkulyakıyni.
 • Fesebbih bismi rabbikel’azıymi.
İş Bulma Duası
İş Bulma Duası

Bu dua aynı zamanda kısmetinizi de sonuna kadar açacaktır. İş bulma niyetinin ardından her türlü kısmetiniz, rızık bereketlenmesi için de okuyabilirsiniz. Herhangi bir alacağınız varsa onlar için de okuyabilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler https://casinositeleri.org/ https://yatirimyontemleri.net/ deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu <deneme bonusu veren siteler <deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler casino siteleri deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler