Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşu Nedir?

Sağlık kuruluşları basamakları nedir? Üçüncü basamak sağlık kuruluşu nedir?


Sağlık kuruluşları basamak basamak olarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmalar da birinci basamak ikinci basamak ve üçüncü basamak olarak sınıflandırılmıştır. Sağlık kuruluşlarında birinci basamak sınıfı altında resmi kurum tabiplikleri sağlık ocakları verem savaş dispanseri ana çocuk sağlığı sağlık merkezleri bulunmaktadır. Peki, üçüncü basamak sağlık kuruluşu nedir? 

Birinci basamak sağlık kuruluşları nelerdir?

Birinci basamak sağlık kuruluşlarında genel olarak ayakta hizmet verilmektedir. Hekimlerin özel olarak muayene ettikleri kuruluşlar, bu birinci basamak kapsamında yer almamaktadır. 112 acil hizmetler, üniversitelerde yer alan sağlık kuruluşları da bu birinci basamak da yer almaktadırlar.

İkinci basamak sağlık kuruluşları nelerdir?

Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan fakat devlet hastanesi olan sağlık kuruluşları, özel dal hastaneleri, sosyal sigorta hastaneleri, diğer resmi kurum ve hizmet veren sağlık kurumları, ruhsat almış olan özel hastaneler, özel tıp merkezleri, ağız ve diş sağlığı hastaneleri, diyaliz üniteleri yer almaktadır. İkinci basamak sağlık kuruluşlarında gebelere, uyuşturucu bağımlılarına geleneksel tamamlayıcı tıp alanında şişmanlık ve ruh sağlığı alanlarında hizmet verilmektedir.

Üçüncü basamak sağlık kuruluşları nelerdir?

Üçüncü basamak sağlık kuruluşları, ileri derecede özel hizmet veren kuruluşlardan oluşmaktadır. Bu kuruluşların genel özellikleri teknoloji anlamında hizmet verilen hastanelerin gelişmiş olmasıdır. Ayrıca hastalara daha kapsamlı hizmet verilen sağlık kuruluşları olarak da geçmektedir. Bu sağlık kuruluşunda bulunan doktor, hemşire ve diğer sağlık personelleri ise son derece kendi alanlarında iyi eğitim almış; sorumluluk bilinci yüksek bireylerden ve mesleklerini gerçekleştirilecek olan insanlardan oluşmaktadır. Bu insanlar yapmış oldukları meslek kapsamında, hastanelerde vermiş oldukları hizmet nedeni ile hastaların sağlıklarının iyileştirilmesi noktasında büyük bir öneme sahip olmaktadırlar. 

Bunların haricinde verilen bu sağlık hizmetleri arasında küreselleşen dünya ile insanlarda artık kronikleşen ve artık yaygın olarak görülen hastalıklar da mevcuttur. Bu hastalıkların çoğunluğu artık teknolojinin gelişmesi ile birlikte sağlık alanındaki harcamalarda gerçekten büyük bir paya sahip olmaktadırlar. Bu sağlık kuruluşları gelişen teknoloji ile insanların bozulan sağlık koşullarını; bünyesinde barındırdığı uzman hekim, hemşire ve sağlık personeli ile birlikte insanların hastalıklarına müdahale ederek sağlıklarının iyileştirilmesinden sorumlu olmaktadır. Gelişen dünyada üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının önemi son derece önemlidir. 


Beğendiniz mi? Paylaşmayı Unutmayın!

Sizin Tepkiniz Nedir?

Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Komik Komik
0
Komik
Tatlış Tatlış
0
Tatlış
Sinirli Sinirli
0
Sinirli
Şaşkın Şaşkın
0
Şaşkın

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir