Sınav Kaygısı Nedir?

Sınavlara hazırlanırken bazı şeylerin yetişemeyeceğine inandığınız zamanları hatırlıyor musunuz? Sınav kaygısı hakkında her şey!


Hayatın belli dönemlerinde karşımıza çıkan önemli sınavlar vardır. Bu sınavlar kişilerde fizyolojik ve psikolojik bir takım sorunların ortaya çıkmasına da neden olabilmektedir. Sınav hazırlığı aşamasında kişide oluşan sınav kaygısı belli ölçeklerde olduğu sürece öğrenmeyi ve çalışmayı destekleyici bir olgu olarak karşımıza çıkarken bu kaygının yüksek veya çok düşük oranlarda yaşanması sınava hazırlık aşamasında ve sınav esnasında pek çok olumsuzluğun yaşanmasına neden olabilmektedir. Kişinin gerçekte var olmayan kötü düşüncelerinin ortaya çıkmasında bir faktör olan sınav kaygısı, fiziksel uyaranların ortaya çıkmasına yol açarak kişinin verimli çalışmasını önler. Verimli çalışamayan kişi öğrenmekte zorluk yaşamaya başlar. Öğrendiklerini tatbik etmek noktasında da yeteneklerini ortaya koyamaz.

Sınav kaygısının belirtileri nelerdir?

Dört düzeyde ortaya çıkmakta olan kaygı; fizyolojik düzeyde, düşünce düzeyinde, davranış düzeyinde ve duygu düzeyinde ortaya çıkabilmektedir. Fizyolojik düzeyde ortaya çıkan kaygı durumu nefes darlığı, çarpıntı, ateş basması, mide kasılmaları ve buna benzer semptomların ortaya çıkmasında etkilidir. Düşünce düzeyinde ortaya çıkan kaygı, hayaller, imgeler ve olumsuz düşünceler ortaya çıkmaktadır. Davranış düzeyinde kaygı incelendiğinde ise ders çalışma konusunda kendini ikna edememe ve sınava girmek istememe gibi kaçınma hareketleri ortaya çıkmaktadır. Duygu düzeyinde kaygı, kişilerde huzursuzluk, üzüntü ve gerilim gibi duygusal durumların ortaya çıkmasını tetikler.

Sınav kaygısı nasıl ortaya çıkar?

Sınav kaygısının ortaya çıkmasının nedenleri arasında ilk sırada ailenin yüksek beklentileri yer almaktadır. Toplum baskısı ve okul düzeyinde beklentiler de bunu takip eder. Kişinin bireysel özelliklerinin bu kaygıyı desteklediği de yapılan bilimsel araştırmalar neticesinde kanıtlanmış bulunmaktadır. Sınav kaygısını yaşayan kişilerin çoğunda mükemmeliyetçilik duygusu üst seviyelerde kendisini göstermektedir. Bu tarz bir düşünceyi hayatlarının odak noktasına alan kişiler için ufak ve önemsiz hatalar bile çok önemlidir. Bu kişiler sırf başarısız olmamak adına başarılı olamayacakları işlerden kaçınma eğilimi gösterirler. Bu kişiler başaramamak yerine hiç denememek olgusunu seçerler.

Sınav kaygısı ile baş etme yöntemleri nelerdir?

Toplumumuzda anne ve babaların tutumları sınav kaygısı için önemli bir sebeptir. Kişinin ulaşılmaz gördüğü aile beklentileri kişinin kaygı durumunda önemli bir artışa neden olmakta. Aile tarafından sürekli olarak yargılanmak ve eleştirilmek de başarısızlığın sebepleri arasında yer almaktadır. Böyle durumlarda ebeveynler çocuklarından yapabilecekleri sınırlar dâhilinde beklenti içerisinde olmalı ve çocuğu bu yönde güdümlemelidirler. 

Çok yüksek düzeylerde oluşan kaygının ve düşük seviyelerde kalan kaygının öğrenmede olumsuz sonuç verdiği yapılan araştırmalar ile kanıtlanmıştır. Sınav kaygısı ileride daha büyük psikolojik ve fizyolojik sorunların ortaya çıkmasına sebep olabilecek önemli bir sorundur. Kişilerin bu durumu kendilerinde fark etmeleri halinde bu konu hakkında uzman bir kişiden yardım almaları önerilmektedir. Aksi takdirde akademik olarak kazanılabilecek pek çok kazanım bu kaygı durumu nedeniyle kaybedilenler arasında yer alacaktır.


Beğendiniz mi? Paylaşmayı Unutmayın!

Sizin Tepkiniz Nedir?

Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Komik Komik
0
Komik
Tatlış Tatlış
0
Tatlış
Sinirli Sinirli
0
Sinirli
Şaşkın Şaşkın
0
Şaşkın

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir