bayigram.com
sosyal evin

Gizli İlimlere Giriş: Mistisizm

"Dünyada yaşamıyorsunuz, sadece geçiyorsunuz."


Mistisizm, Yunanca “gözlerini kapamak” anlamındaki “myein” terimlerinden türemiş olup mantık veya akılla erişilemeyen ilahı ya da doğaüstü durumları sezgi yoluyla arama şeklinde tanımlanabilir. Bir inanç veya dogma değildir. Mistisizmde dış dünyadan tecrit olarak akıl ve mantıkla ulaşılamayan kavramlara, bilinmeyene, sonsuzluğa, Tanrı’ya metafiziksel bir sezgiyle ulaşmak vardır. Burada temel nokta dış dünya etkilerinden sıyrılarak trans halinde olmaktır.

[zombify_post]


deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler nettebilet.com