Gizli İlimlere Giriş: Ezoterizm ve Okültizm

"Gizem, yalnızca kaldırabileceklere aittir."


Gizemcilik, tarih boyunca bilinmezlik içinde dolaşmış ama gerçeği asla öğrenilememiş bir konu. Size gizemciliğin iki ana konusunu anlatacağım fakat şunu söylemeliyim: Bunlar sadece bu gücü kaldırabileceklere aktarılmalıdır.

Ezoterizm nedir?

Ezoterizm, bir konudaki derin bilgilerin ve sırların ehil olmayanlardan gizlenerek bir üstat tarafından sadece ehil olanlara inisiyasyon yoluyla öğretilmesidir. Ezoterizm bir din veya bir inanç sistemi değildir. Çoğunlukla ezoterik yani ezoterizm ile ilgili veya ezoterizme dair şeklinde kullanılır.

Ezoterizm (içe yönelik anlam/ileti), asıl olarak belirli kişilerin içselliği ile sınırlandırılmış felsefî öğretilerdir. Bu öğretiler herkes tarafından bilinen egzoterik (dışa dönük anlam/ileti) öğretiler değil, tam tersine belirli kişilerin aşamalardan geçerek bilmeye hak kazandığı öğretilerdir. Diğer anlamı ise içsel, tinsel farkındalığa sebep olan, mistisizm ile eş anlamlı kabul edilen önemli ve kesin bilgilerdir. Ayrıca ezoterizm oldukça geniş farklı öğreti ve pratik yelpazesine sahip olan bir akımdır.

Ezoterizme göre ezoterik bilgiler, yani hakikatler ve sırlar, herkese açıklanmamalı. Ancak belli eğitimlerden geçip o bilgileri almaya hak kazanmış kişilere belirli bir zaman içerisinde derece derece açıklanmalıdır. Kimseye değerini ve anlamını anlayamayacağı bilgilerin verilmemesi gerektiği gibi kimseye kaldıramayacağı, taşıyamayacağı bilgi de verilmemelidir. Çünkü taşıyamayacağı bilgi, kişiye bir yarar sağlamayacağı gibi zarar da verebilir. Yüksek bilgiler insanlara anlayış düzeylerine ve anlayış düzeylerinin ilerlemesine göre derece derece açılan bir sembolizme bürünmüş şekilde verilir. Bu durum kutsal metinlerde de geçerlidir.

Ezoterizm, sık sık mistisizm ile karıştırılarak dinsel alana sokulmaktadır. Fakat ezoterizm, René Guénon'un belirttiği gibi ne bir dindir ne de bir dinin iç kısmıdır. Kaynağını herhangi bir dinden de almaz. Guénon'a göre buna karşı gösterilebilecek tek istisna, temel dayanak noktalarını İslâmîyet'ten almış olmakla birlikte mistisizmle karıştırılmaması gereken İslâmî ezoterizmdir.

İslâmî ezoterizmde bâtınî terimi kullanılır. Yahudi ezoterizmine kabbala denir. Ancak kabbala inisiyasyon içermediği için ezoterik değildir. Budizm dininin ezoterik yorumuna ise vajrayana denir. Bunun dışında tarihte Hristiyanlıkta da ezoterik yorumlar görülmüştür. Bunların arasında Behmenizm, Katharizm gibi mezhepler zikredilebilir.

Okültizm nedir?

Okültizm, geçmiş çağlarda doğa, evren, tesirler, insan ve evren ilişkileri ve gelecek hakkında gerek medyumnik yollarla gerekse aktarılagelen ezoterik gelenekler yoluyla edinilmiş derin bilgiler bütünü olarak tanımlanır. Okült, bilimsel yöntem dışındaki yollar ile gizli bilginin araştırılması demektir. Terim, Latince "gizlemek", "saklamak", "üstünü örtmek" anlamına gelen "occulere"den türemiştir. Eski Yunan'daki karşılığı ezoteriktir.

Eski Yunan zamanlarındaki Pitagorasçılıktan, Platonculuktan, muhtelif gnostik inançlardan İslam'daki sufi inanca ve psikoloji kaynaklı pek çok yeni fikre kadar oldukça geniş bir bağlamı içine alır.

Astroloji, simya ve büyü gibi eski zamanlardan modern zamanlara kadar bir şekilde bilim sayılmış olan tüm etkinlikler ve modern zamanlardaki algı, hipnoz, telepati ve pirokinezi gibi parapsikoloji alanına giren, bilimsel çevreler tarafından kuşku ile yaklaşılan araştırma alanları okültün (gizliciğin) kapsamı içindedir.

Kaynakça:

  • Alparslan Salt, Cem Çobanlı, Dharma Ansiklopedi
  • Ergün Arıkdal, Gizli Öğreticilik
  • Ergün Arıkdal, Metapsişik Terimler Sözlüğü
  • Ergün Candan, Gizli Sırlar Öğretisi
  • René Guénon, İnisiyasyona Toplu Bakışlar
  • Okültizm, Ege Meta Yayınları

Beğendiniz mi? Paylaşmayı Unutmayın!

Sizin Tepkiniz Nedir?

Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Komik Komik
0
Komik
Tatlış Tatlış
0
Tatlış
Sinirli Sinirli
0
Sinirli
Şaşkın Şaşkın
1
Şaşkın

0 Yorum