bayigram.com
sosyal evin

fahrenheit


fahrenheit
fahrenheit

Fahrenheit ve Santigradın Farkı: Sıcaklığı Ölçmek İçin Hangisini Kullanmalıyız?

Sıcaklık ölçümleri hayatımızın bir parçasıdır ve günlük aktivitelerimizi etkilemektedir. Hangi ölçüm birimini kullanmalıyız? Celsius mu, Fahrenheit mı? Bu blog yazısında, Fahrenheit’ın ne olduğunu ve Celsius, Kelvin ile olan ilişkisini inceleyeceğiz. Ayrıca bu birimler arasında nasıl dönüşüm yapabileceğimizi öğreneceğiz. Hangi durumlarda Fahrenheit’ı tercih etmeliyiz ve hangi durumlarda Celsius daha uygun olur? Fahrenheit’ın tarihçesi ve kullanım alanları da hakkında bilgilendirici bir göz atacağız. Sıcaklık ölçümlerimizi doğru bir şekilde yapmak için, bu iki birim arasındaki farkları ve dönüşüm formüllerini öğrenmek son derece önemlidir.

Fahrenheit Nedir?

Fahrenheit, bir sıcaklık ölçme birimi olarak kullanılan bir skaladır. Daniel Gabriel Fahrenheit tarafından geliştirilen bu ölçek, suyun kaynama ve donma noktalarını baz alır. Fahrenheit ölçeği, dünyanın birçok ülkesinde ve Amerika Birleşik Devletleri’nde genellikle kullanılan birimdir.

Fahrenheit ile kullanılan bazı diğer sıcaklık ölçü birimleri arasında Celsius ve Kelvin bulunur. Fahrenheit ile Celsius arasında dönüşüm yapılabilmesi için Fahrenheit ile Celsius arasındaki farkın bilinmesi önemlidir. Fahrenheit ve Celsius arasındaki fark, Fahrenheit ölçeğindeki bir derecenin Celsius ölçeğindeki hangi dereceye denk geldiğini gösterir.

Bunun yanı sıra Fahrenheit ile Kelvin arasında da dönüşüm yapılması mümkündür. Fahrenheit ve Kelvin arasındaki dönüşüm ise Fahrenheit ve Kelvin arasındaki farkın bilinmesiyle gerçekleştirilebilir. Fahrenheit ve Kelvin arasındaki fark, Fahrenheit ölçeğindeki bir derecenin Kelvin ölçeğindeki hangi dereceye denk geldiğini belirtir.

Sıcaklık BirimiFahrenheitCelsiusKelvin
Boş Sıfır Noktası32 °F0 °C273.15 K
Suyun Donma Noktası32 °F0 °C273.15 K
Suyun Kaynama Noktası212 °F100 °C373.15 K

Fahrenheit ile sıcaklıkların ölçülebildiği birçok alanda kullanılır. Özellikle ABD’de hava sıcaklığı ölçümlerinde ve hava durumu tahmininde Fahrenheit ölçeği kullanılır. Ayrıca fırın ve diğer mutfak ekipmanlarının sıcaklık ayarlarında da Fahrenheit tercih edilebilir. Fahrenheit ölçeği, özellikle Amerikan toplumunda yaygın olarak kullanılan bir sıcaklık birimidir.

Fahrenheit ile Celsius Arasındaki Fark

Fahrenheit ve Celsius, sıcaklık ölçümünde kullanılan iki farklı ölçek birimidir. Bu iki ölçek arasında birçok fark bulunmaktadır.

İlk olarak, Fahrenheit ölçeği Amerikalı fizikçi Daniel Gabriel Fahrenheit tarafından geliştirilmiştir. Celsius ise İsveçli astronom Anders Celsius tarafından ortaya konulmuştur. Dolayısıyla, bu ölçeklerin gelişim süreçleri ve kökenleri farklıdır.

İkinci olarak, Fahrenheit ölçeği, suyun donma ve kaynama noktalarını farklı bir şekilde belirlemiştir. Fahrenheit ölçeğinde, suyun donma noktası 32 °F olarak kabul edilirken, kaynama noktası 212 °F olarak belirlenmiştir. Celsius ölçeği ise suyun donma noktasını 0 °C ve kaynama noktasını 100 °C olarak tanımlamıştır. Bu nedenle, bu iki ölçek arasındaki sıcaklık değerleri farklıdır.

Bunun yanı sıra, Fahrenheit ve Celsius ölçekleri arasında dönüşüm formülleri bulunmaktadır. Fahrenheit değerini Celsius değerine dönüştürmek için F = (C * 9/5) + 32 formülü kullanılır. Celsius değerini ise Fahrenheit değerine dönüştürmek için C = (F – 32) * 5/9 formülü kullanılır. Bu dönüşüm formülleri, bu iki ölçek arasında geçiş yapmayı kolaylaştırmaktadır.

 • Fahrenheit ölçeği suyun donma noktasını 32 °F ve kaynama noktasını 212 °F olarak belirler.
 • Celsius ölçeği suyun donma noktasını 0 °C ve kaynama noktasını 100 °C olarak belirler.
 • Fahrenheit değerini Celsius değerine dönüştürmek için F = (C * 9/5) + 32 formülü kullanılır.
 • Celsius değerini Fahrenheit değerine dönüştürmek için C = (F – 32) * 5/9 formülü kullanılır.
FahrenheitCelsius
32 °F0 °C
212 °F100 °C

Özetlemek gerekirse, Fahrenheit ve Celsius ölçekleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar suyun donma ve kaynama noktalarında, ölçeklerin gelişim süreçlerinde ve sıcaklık değerlerinin belirlenmesinde ortaya çıkar. Ancak, bu ölçekler arasında dönüşüm formülleri sayesinde geçiş yapmak mümkündür.

Fahrenheit ve Santigrat Arasında Dönüşüm Nasıl Yapılır?

Fahrenheit ve Santigrat sıcaklık birimleri, farklı coğrafyalarda ve farklı alanlarda sıcaklık ölçümlerinde kullanılan iki farklı sistemdir. Fahrenheit, Amerikalı fizikçi Daniel Gabriel Fahrenheit tarafından geliştirilen bir sıcaklık ölçeğidir ve genellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılmaktadır. Santigrat ise İsveçli astronom Anders Celsius tarafından geliştirilen bir sıcaklık ölçeğidir ve dünya genelinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Fahrenheit ve Santigrat arasında dönüşüm yapmak için çeşitli formüller kullanılır. İlk olarak, Fahrenheit’tan Santigrat’a dönüşüm yapmak için C = (F – 32) * 5/9 formülü kullanılır. Bu formülde, F Fahrenheit derecesini temsil ederken, C ise Santigrat derecesini temsil eder. Örneğin, 68 derece Fahrenheit olan bir sıcaklığı Santigrata çevirmek için, C = (68 – 32) * 5/9 formülünü kullanarak C = 20 bulunur.

Bunun yanı sıra Santigrat’tan Fahrenheit’a dönüşüm yapmak için ise F = (C * 9/5) + 32 formülü kullanılır. Bu formülde, C Santigrat derecesini temsil ederken, F Fahrenheit derecesini temsil eder. Örneğin, 20 derece Santigrat olan bir sıcaklığı Fahrenheit’a çevirmek için, F = (20 * 9/5) + 32 formülünü kullanarak F = 68 bulunur.

Fahrenheit ve Santigrat arasındaki dönüşüm formüllerini kullanarak, her iki sıcaklık birimi arasında kolayca dönüşüm yapabilirsiniz. Bu dönüşüm formülleri, farklı coğrafyalarda yaşayan veya farklı alanlarda çalışan kişilerin sıcaklık ölçümlerini anlamalarına ve karşılaştırmalar yapabilmelerine olanak tanır.

Fahrenheit ve Kelvin Arasında Dönüşüm Nasıl Yapılır?

Fahrenheit ve Kelvin, farklı sıcaklık ölçüm sistemleridir ve birbirlerine dönüşüm yapmak mümkündür. Fahrenheit sıcaklık ölçeği, Birleşik Devletler’de yaygın olarak kullanılan bir sistemdir, Kelvin ise Uluslararası Birimler Sistemi (SI) tarafından kabul edilen bir birimdir.

Fahrenheit ve Kelvin arasında dönüşüm yapmak için kullanılan formüller vardır. Fahrenheit’den Kelvin’e dönüşüm yapmak için aşağıdaki formül kullanılır:

FahrenheitKelvin
FK
Fahrenheit derecesi(Fahrenheit derecesi + 459.67) × (5/9)

Kelvin’den Fahrenheit’a dönüşüm yapmak için ise aşağıdaki formül kullanılır:

KelvinFahrenheit
KF
Kelvin derecesi(Kelvin derecesi × 9/5) – 459.67

Fahrenheit ve Kelvin arasında yapılan dönüşümler, sıcaklık ölçümlerinde farklı bir sistem kullanılması gereken durumlarda önemlidir. Özellikle bilim ve mühendislik alanlarında sıcaklık birimlerinin doğru bir şekilde dönüştürülmesi gerekmektedir.

Fahrenheit ve Kelvin Arasındaki Fark

Fahrenheit ve Kelvin arasındaki fark, sıcaklık birimlerinin farklı ölçeklerini temsil etmeleridir. Her ikisi de sıcaklık değerlerini ifade etmek için kullanılan birimlerdir, ancak sıcaklık ölçümünde farklı ölçekleri kullanırlar.

Fahrenheit, sıcaklık birimi olarak ABD ve bazı diğer ülkelerde kullanılan bir ölçektir. Bu ölçekte suyun donma noktası 32 °F ve kaynama noktası ise 212 °F olarak kabul edilir. Fahrenheit ölçeği, suyun normal atmosfer basıncında olduğu koşullarda sıcaklık değişimini gösterir.

Kenelvin ise, uluslararası birim sistemi olan SI sisteminde kullanılan bir sıcaklık birimidir. Kelvin, sıcaklığı mutlak sıfır noktasından ölçen bir ölçektir. Kelvin ölçeğinde sıfır Kelvin, mutlak sıfır anlamına gelir ve bu nokta, maddenin hareketinin tamamen durduğu noktadır. Kelvin ölçeği, suyun donma noktasını 273.15 K ve kaynama noktasını ise 373.15 K olarak kabul eder.

Bu nedenle Fahrenheit ve Kelvin arasındaki fark, ölçeklerinin farklı olması ve sıcaklık değerlerini farklı şekillerde ifade etmeleridir.

Fahrenheit’a Göre Sıcaklık Ölçümü

Fahrenheit nedir? Fahrenheit, sıcaklık birimi olarak kullanılan bir ölçüm birimidir. Fahrenheit ölçeği, 1724 yılında Daniel Gabriel Fahrenheit tarafından geliştirilmiştir. Fahrenheit, genellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde ve bazı Karayip ülkelerinde kullanılan bir birimdir. Diğer ülkelerde ise Celsius ve Kelvin birimleri daha yaygın olarak kullanılmaktadır.

Fahrenheit’a göre sıcaklık ölçümü nasıl yapılır? Fahrenheit ölçeği, suyun donma noktasını 32 ve kaynama noktası 212 olarak kabul eder. Bu değerler baz alınarak Fahrenheit’a göre sıcaklık ölçümü yapılır. Örneğin, 75 derece sıcaklık Fahrenheit olarak ifade edildiğinde, suyun donma noktası olan 32 dereceye göre 43 derece daha sıcak olduğu anlaşılır.

Fahrenheit ile Celsius ve Kelvin arasındaki dönüşümler

FahrenheitCelsiusKelvin
320273.15
212100373.15
98.637310.15

Fahrenheit, Celsius ve Kelvin arasında dönüşüm yapabilmek için belirli formüller kullanılır. Fahrenheit’ten Celsius’a dönüşüm için kullanılan formül, (F – 32) * 5/9 şeklindedir. Celsius’tan Fahrenheit’a dönüşüm için ise kullanılan formül, (C * 9/5) + 32 şeklindedir. Kelvin’den Fahrenheit’a dönüşüm için kullanılan formül ise (K – 273.15) * 9/5 + 32 şeklindedir.

Fahrenheit ile Isı Kontrolü

Fahrenheit ile Isı Kontrolü, sıcaklık ölçme sisteminin bir parçasıdır. Fahrenheit ölçeği, 18. yüzyılda Alman fizikçi Daniel Gabriel Fahrenheit tarafından geliştirilmiştir. Bu sistemde sıcaklık, Fahrenheit (℉) birimiyle ölçülür. Fahrenheit ölçeği, sıcaklık değerini farklı noktalarla ilişkilendiren bir ölçüm sistemidir ve Santigrat (℃) veya Kelvin (K) ölçeğiyle karşılaştırıldığında farklı bir skalaya sahiptir. Fahrenheit ile yapılan ısı kontrolü, belirli sıcaklık aralıkları ve uygun termal ayarlamalar kullanılarak gerçekleştirilir.

Fahrenheit ölçeği, sıcaklık aralığını 0 ile 212 arasında belirler. 0°F, Fahrenheit ölçeğindeki en düşük sıcaklık noktasını temsil ederken, 212°F en yüksek noktayı temsil eder. Bu sıcaklık aralığı, Fahrenheit ile yapılan ısı kontrolü için kullanılan değerlerdir. Örneğin, bir fırının sıcaklığını belirlemek veya bir ısıtma sisteminin ayarını yapmak için Fahrenheit kullanılabilir.

Fahrenheit ile yapılan ısı kontrolü için bir termostat veya sıcaklık kontrol cihazı kullanılır. Bu cihazlar, Fahrenheit ölçeğinde belirlenen sıcaklık aralıklarını kullanarak cihazı açma veya kapatma işlemini gerçekleştirir. Örneğin, bir oda termostatı belirli bir sıcaklık değerinin altına düştüğünde ısıtma sisteminin çalışmasını sağlar. Sıcaklık yükseldiğinde ise termostat sistemi kapatır. Bu şekilde, istenen sıcaklık aralığında ısı kontrolü sağlanır.

 • Fahrenheit ile yapılan ısı kontrolü, belirli bir sıcaklık aralığında gerçekleştirilir.
 • Fahrenheit ölçeği, sıcaklık değerini Fahrenheit (℉) birimiyle ifade eder.
 • Isı kontrolü için termostat veya sıcaklık kontrol cihazları kullanılır.
FahrenheitSantigratKelvin
32°F0℃273.15 K
212°F100℃373.15 K

Fahrenheitın Tarihçesi ve Kökeni

Fahrenheit, hava sıcaklığını ölçmek için kullanılan bir sıcaklık ölçeğinin adıdır. Bu ölçeğin tarihçesi ve kökeni oldukça ilginçtir.
Fahrenheit ölçeği, 18. yüzyılın ortalarında Polonya asıllı bir fizikçi ve mühendis olan Daniel Gabriel Fahrenheit tarafından geliştirildi. Fahrenheit, o dönemde sıcaklık ölçümünde kullanılan diğer ölçeklerin zayıf noktalarını gidermek amacıyla bu ölçeği tasarlamıştı.

Fahrenheit, ölçeğini geliştirirken insan vücut sıcaklığını referans aldı. Normal insan vücut sıcaklığını 98.6°F olarak kabul etti ve bu değeri ölçeğinin ortalama noktası olarak belirledi. Ardından, yaygın olarak kullanılan diğer sıcaklık ölçeklerinden farklı olarak, Fahrenheit ölçeğini suyun donma ve kaynama noktalarını baz alarak oluşturdu.

Fahrenheit, suyun donma noktasını 32°F ve kaynama noktasını ise 212°F olarak belirledi. Bu noktalar arasında 180 eşit parçaya böldü. 32 ile 212 arasındaki 180 parçaya Fahrenheit dereceleri denir ve bu dereceler üzerinde sıcaklık ölçümü yapılır.

Fahrenheit ölçeği, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, dünyanın birçok ülkesinde Celsius ve Kelvin ölçekleri tercih edilmektedir. Fahrenheit ölçeği, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki meteoroloji sisteminde ve bazı endüstriyel uygulamalarda hala kullanılmaktadır. Bu nedenle, sıcaklık birimlerinin dönüşümü arasında doğru bir anlayışa sahip olmak önemlidir.

Fahrenheit’ın Kullanım Alanları

Fahrenheit sıcaklık birimi, genellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde yaygın olarak kullanılan bir ölçüm birimidir. Fahrenheit ölçeği, suyun donma noktasını 32 derece ve kaynama noktasını ise 212 derece olarak kabul eder. Fahrenheit, çeşitli alanlarda sıcaklık ölçümlerinin yapılması için kullanılır.

Birinci kullanım alanı, iklim ölçümleridir. Amerika Birleşik Devletleri’nde hava durumu raporları Fahrenheit cinsinden verilir. Örneğin, “bugün hava 80 Fahrenheit derece” gibi ifadelerle sıcaklık bilgisi aktarılır. Fahrenheit ölçeği, Amerika’daki hava durumu raporları ve iklim tahminlerinde yaygın olarak kullanılan birimdir.

İkinci kullanım alanı, termal konforun değerlendirilmesidir. Fahrenheit ölçeği, binaların ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimliliğini değerlendirmek için kullanılır. Fahrenheit dereceleri, iç mekan sıcaklığının insanların konfor düzeyini etkileme potansiyelini belirlemek amacıyla kullanılan standartlara dayanarak yorumlanır.

Santigratın Fahrenheit’a Dönüşüm Formülü

Fahrenheit ve Santigrat, sıcaklık ölçüm birimleri olarak kullanılan iki farklı sistemdir. Santigrat birimi, Celcius’un orijinal adıdır ve uluslararası düzeyde yaygın olarak kullanılmaktadır. Fahrenheit ise özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde yaygın olarak kullanılan birimdir. İki birim arasında sıcaklık dönüşümü yapmak, bazen gereklilik olarak ortaya çıkabilir. Santigrat’tan Fahrenheit’a dönüşüm yapmak için kullanılan formül şu şekildedir:

 • Bir sıcaklık değeri olan Celsius’u bulun.
 • Bu sıcaklık değerini 9/5 ile çarpın.
 • Elde ettiğiniz sonuca 32 ekleyin.
 • Sonuç, Fahrenheit biriminde temsil edilen sıcaklık değerini verecektir.

Formülün uygulamasını örneklemek gerekirse, 20 santigrat dereceyi Fahrenheit’a çevirmek için:

Santigrat (°C)Fahrenheit (°F)
20((20 × 9/5) + 32) = 68

Yani 20 santigrat derece, Fahrenheit biriminde 68 dereceye denk gelmektedir. Bu formülü kullanarak Santigrat’tan Fahrenheit’a kolayca dönüşüm yapabilirsiniz.

Kelvin’in Fahrenheit’a Dönüşüm Formülü

Kelvin, termometrik sıcaklık ölçeğinin uluslararası sistemidir. Bu ölçeğin kullanımı genellikle bilimsel ve endüstriyel alanlarda yaygındır. Fahrenheit ise Amerikan ve bazı Karayip ülkelerinde kullanılan bir sıcaklık ölçeğidir. İki ölçek arasında dönüşüm yapabilmek önemlidir ve bu dönüşüm için bir formül bulunmaktadır. Kelvin’in Fahrenheit’a dönüşüm formülü aşağıda verilmiştir.

Formül: °F = (K – 273.15) × 9/5 + 32

Bu formülü kullanarak Kelvin cinsinden verilen sıcaklığı Fahrenheit cinsine dönüştürebiliriz. İşlem adımlarını sırasıyla açıklayacak olursak;

– İlk olarak, Kelvin değerinden 273.15 çıkartılır. Bu, Kelvin ölçeğinin mutlak sıfır noktasının (-273.15 °C) Fahrenheit ölçeğindeki 0 noktasına denk gelmesini sağlar.

– Elde edilen sonuç, 9/5 ile çarpılır.

– Son olarak, bulunan değere 32 eklenir. Bu adım, Fahrenheit ölçeğinin sıfır noktasının iki ölçek arasındaki farka denk gelmesini sağlar.

Örneğin, 300 Kelvin sıcaklığını Fahrenheit’a dönüştürmek için formülü kullanalım:

Kelvin (K)Fahrenheit (°F)
300(300 – 273.15) × 9/5 + 32
30080.33 + 32
300112.33 °F

Bu şekilde, 300 Kelvin sıcaklığının Fahrenheit karşılığının 112.33 °F olduğunu buluruz. Kelvin ile Fahrenheit arasında dönüşüm yapmak için bu formülü kullanabilir ve istediğiniz sıcaklık ölçeğindeki değeri diğerine çevirebilirsiniz.

Fahrenheit ile Celsius Arasında Sıcaklık Karşılaştırması

Fahrenheit ile Celsius, sıcaklık ölçüm birimlerinden ikisidir ve her ikisi de sıcaklığı ifade etmek için kullanılır. Bu iki birimin farklı ölçeklere sahip olması nedeniyle, sıcaklık değerlerini karşılaştırmak ve dönüştürmek bazen zor olabilir.

Fahrenheit ölçeği, Amerikalı fizikçi olan Daniel Gabriel Fahrenheit tarafından geliştirilmiştir. Bu ölçeğe göre, suyun donma noktası 32°F olarak kabul edilirken, kaynama noktası ise 212°F olarak kabul edilir. Bu nedenle, Fahrenheit ölçeği genellikle ABD’de yaygın olarak kullanılır.

Öte yandan, Celsius ölçeği, İsveçli astronom olan Anders Celsius tarafından geliştirilmiştir. Celsius ölçeğinde, suyun donma noktası 0°C olarak kabul edilirken, kaynama noktası ise 100°C olarak kabul edilir. Celsius ölçeği ise çoğunlukla dünya genelinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

 • Fahrenheit ölçeği, ABD’de daha yaygın olarak kullanılırken, Celsius ölçeği dünya genelinde daha yaygın olarak kullanılır.
 • Fahrenheit ölçeğinde, suyun kaynama noktası Celsius ölçeğine göre daha yüksektir.
 • Celsius ölçeği, Fahrenheit ölçeğine göre daha basit bir yapıya sahiptir.
Sıcaklık BirimiDonma NoktasıKaynama Noktası
Fahrenheit32°F212°F
Celsius0°C100°C

Özetlemek gerekirse, Fahrenheit ve Celsius ölçekleri arasında sıcaklık değerlerini karşılaştırmak ve dönüştürmek mümkündür. Ancak, her iki ölçek arasında farklı bir yapı olduğu için dikkatli olunmalıdır. Hangi birimi kullanıyorsanız, karşı tarafın birimini bilerek ve doğru dönüşüm formüllerini kullanarak sıcaklık değerlerini aktarmak önemlidir.

Sık Sorulan Sorular

1. Fahrenheit nedir?

Fahrenheit, sıcaklık ölçü birimidir. Daniel Gabriel Fahrenheit tarafından geliştirilmiş olup, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde yaygın olarak kullanılmaktadır.

2. Fahrenheit ile Celsius arasındaki fark nedir?

Fahrenheit ve Celsius, farklı sıcaklık ölçü birimleridir. Fahrenheit, suyun donma noktasını 32°F ve kaynama noktasını 212°F olarak kabul ederken, Celsius ise suyun donma noktasını 0°C ve kaynama noktasını 100°C olarak kabul eder.

3. Fahrenheit ve Santigrat arasında nasıl dönüşüm yapılır?

Fahrenheit değerini Santigrat’a çevirmek için 5/9 oranında çarpıp 32 çıkarırsınız. Santigrat değerini Fahrenheit’a çevirmek için ise 9/5 oranında çarpıp 32 eklersiniz. Örneğin, 50°F kaç°C yapar veya 30°C kaç°F yapar gibi.

4. Fahrenheit ve Kelvin arasında nasıl dönüşüm yapılır?

Fahrenheit değerini Kelvin’e çevirmek için önce Celsius’a çevirip ardından 273.15 eklersiniz. Kelvin değerini Fahrenheit’a çevirmek için ise önce Celsius’a çevirip ardından 32 eklersiniz.

5. Fahrenheit ve Kelvin arasındaki fark nedir?

Fahrenheit, sıcaklık ölçü birimidir ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılırken, Kelvin ise mutlak sıfır noktasından başlayan termodinamik bir ölçü birimidir. Fahrenheit negatif değerleri kabul ederken, Kelvin sadece pozitif değerler ile ifade edilir.

6. Fahrenheit’a göre sıcaklık nasıl ölçülür?

Fahrenheit ölçeği, sıcaklığı bir termometre aracılığıyla ölçer. Ölçek, suyun donma ve kaynama noktaları arasında 180 eşit parçaya bölünmüş bir termometre üzerinde kullanılır.

7. Fahrenheit ile ısı kontrolü nasıl yapılır?

Fahrenheit ile ısı kontrolü, sıcaklık kontrol cihazları ve termostatlar aracılığıyla gerçekleştirilir. Fahrenheit ölçeği kullanarak ayarlanan istenen sıcaklığa göre ısıtma veya soğutma işlemi gerçekleştirilir.


deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler nettebilet.com