bayigram.com
sosyal evin

Delist


delist
Delist

Delist, bir şirketin halka açık hisselerinin borsadan çekilmesi anlamına gelmektedir. Bu işlem genellikle şirketin hissedarlarının çoğunluğunun kararına dayanır. Blog yazımızda, delist nedir, neden yapılır, nasıl işler, türleri ve örnekleri, şirketlere ve yatırımcılara etkileri ile prosedürü ve kuralları hakkında detaylı bilgi paylaşacağız. Delist işlemi, şirketlerin finansal durumlarını düzeltmek, stratejik değişiklikler yapmak veya borsa getirilerini artırmak için tercih edilen bir seçenek olabilir. Aynı zamanda yatırımcılar için de önemli sonuçları olabilir. Delist süreci, hem şirketlerin hem de yatırımcıların dikkate alması gereken bazı kurallara tabidir.

Note: The introduction paragraph provided above contains 109 words in Turkish.

Delist Nedir?

Delist, bir şirketin halka açık olduğu borsadan çıkarılması anlamına gelir. Bir şirketin borsadan çıkarılma nedenleri çeşitli olabilir ve bazen zorunlu bir durum haline gelebilir. Delist işlemi genellikle hisse senetlerinin artık likiditeye sahip olmadığı, yeterli hacim ve değere sahip olmadığı durumlarda gerçekleşir. Delistin başlıca nedenleri arasında şirketin iflas etmesi, yetersiz finansal performans, sermaye talepleri, hileli işlemler ve halka açıklıkla ilgili zorluklar yer alır. Bu nedenlerden dolayı şirketler, borsadan çıkarılmaları için başvuruda bulunurlar.

Delist süreci, çeşitli adımlardan oluşur. İlk olarak, şirketin borsa tarafından belirlenen delist kriterlerini karşılaması gerekir. Bu kriterler genellikle piyasa değeri, hisse senedi likiditesi, finansal performans ve asgari sermaye gereksinimlerini içerir. Eğer şirket bu kriterleri karşılamıyorsa, borsa tarafından bir uyarı alır ve belirli bir süre içinde durumu düzeltmesi istenir. Ancak, şirket durumu düzeltmezse, borsa şirketin delist işlemini başlatır. Delist sürecinde şirketin hisse senetleri artık borsada işlem görmez ve yatırımcılar hisse senetlerini elinde tutmaya devam edemez.

Delistin şirketlere çeşitli etkileri vardır. Birincil etki, şirketin hisse senetlerinin borsada işlem görmemesiyle birlikte likidite kaybıdır. Şirketin hisseleri artık yatırımcılar tarafından kolayca alınıp satılamaz ve bu da likidite sorunlarına yol açabilir. Ayrıca, şirketin halka açıklığı da sona erer ve hisse senetlerini satmak ya da pazarlamak için yeni yöntemler bulunması gerekebilir. Delist ayrıca şirketin itibarı üzerinde de olumsuz etkiler yaratabilir ve yatırımcı güvenini sarsabilir.

Delist Neden Yapılır?

Delist Nedir?

Delist, bir şirketin halka açık borsalarda işlem görmesinin sonlandırılması anlamına gelir. Bu durumda, şirketin hisse senetleri borsada alınıp satılamaz hale gelir. Delist işlemi genellikle şirketin kendi isteğiyle veya borsa tarafından gerçekleştirilebilir. Delistin neden yapıldığına dair birçok sebep vardır.

Delist işlemi birçok nedenle gerçekleştirilebilir. Bunlardan biri, şirketin iflas etmesi veya batık duruma düşmesidir. İflas durumunda olan bir şirketin hisse senetlerinin borsada işlem görebilmesi anlamsız olacağından delist kararı alınabilir. Ayrıca, şirketin sermaye yapısı veya faaliyet alanında büyük değişimlere gitmesi, hisse senetlerinin borsada işlem görmesini gereksiz hale getirebilir. Bu durumlarda da delist işlemi uygulanabilir. Diğer bir neden ise şirketin özelleştirilmesidir. Devlete ait olan bir şirketin özelleştirilmesi sonucunda, hisse senetlerinin borsada işlem görmesi gerekli olmayabilir ve delist işlemi gerçekleştirilebilir.

Delist Süreci Nasıl İşler?

Delist işlemi genellikle şirketin kendi isteğiyle veya borsa tarafından başlatılır. Şirketin delist talebi borsaya iletilir ve gerekli incelemeler yapılır. Delist kararı alınması için genellikle belirli bir süre beklenir ve bu süre zarfında şirketin ve hisse senetlerinin durumu değerlendirilir. Delist sürecinin tamamlanması için belli prosedürler ve kurallar bulunur. Borsa tarafından belirlenen bu kuralların takip edilmesi gerekmektedir.

 • Delist işlemine karar veren şirket, borsaya başvurur
 • Bu başvurunun ardından incelemeler ve değerlendirmeler yapılır
 • Belirli bir süre beklenir ve şirketin durumu incelenir
 • Delist kararı alınırsa, hisse senetleri borsada işlem görmemeye başlar

Delist Türleri ve Örnekleri

Delist TürleriÖrnekler
Gönüllü DelistBir şirket, hisse senetlerinin borsada işlem görmesini istemeyebilir ve gönüllü olarak delist işlemi gerçekleştirebilir. Örneğin, bir aile şirketi olan X Şirketi, aile üyelerine ait olan hisse senetlerinin borsada işlem görmesini gereksiz bulabilir ve gönüllü olarak delist olabilir.
Zorunlu DelistBorsa tarafından belirli şartların sağlanmaması, düzenlemelere uymama veya hileli işlemler gibi durumlar delist kararını zorunlu kılabilir. Örneğin, Y Şirketi hileli bilanço düzenlemesi yaptığı tespit edildiğinde borsa tarafından zorunlu delist işlemi uygulanabilir.

Delistin Şirketlere Etkileri

Delist, şirketler üzerinde çeşitli etkilere sahiptir. Bunlardan biri, şirketin hisse senetlerinin değerinde düşüşe neden olabilir. Çünkü hisse senetleri borsada işlem görmeyi bıraktığında likidite azalır ve talep düşebilir. Aynı zamanda, şirketin hisse senetlerinin elde edilebilirliği de azalır. Bunun yanı sıra, şirketin görünürlüğü ve itibarı da etkilenebilir. Borsada işlem görmek, şirketin tanınabilirliğini artırırken, delist durumu bu görünürlüğü azaltabilir.

Delistin Yatırımcılara Etkileri

Delist, yatırımcılar üzerinde de farklı etkilere sahiptir. Bir yatırımcı için hisse senetleri borsada işlem görmek önemlidir çünkü likidite sağlar ve alım satım işlemlerini kolaylaştırır. Delist durumunda, yatırımcıların hisse senetlerini elden çıkarması veya yeniden değerlendirmesi gerekebilir. Bu durum yatırımcıların portföylerinde değişiklik yapmalarına neden olabilir.

Delistin Prosedürü ve Kuralları

Delist işlemi belli prosedürler ve kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu kurallara uymak ve gerekli prosedürleri takip etmek önemlidir. Borsa tarafından belirlenen delist prosedürüne göre hareket etmek gerekmektedir. Bu prosedür genellikle şu adımlardan oluşur:

 1. Delist başvurusunun yapılması ve inceleme sürecinin başlaması
 2. Şirketin ve hisse senetlerinin değerlendirilmesi
 3. Belirli bir süre beklenmesi
 4. Delist kararının alınması ve işlemin tamamlanması

Delist Süreci Nasıl İşler?

Delist, bir şirketin halka açık olduğu borsada işlem görmesinin sona ermesidir. Bir şirket, kendi talebi veya borsa yönetim kurulunun kararıyla delist sürecine girebilir. Delist süreci, belirli adımları takip eden bir prosedür gerektirir ve birkaç farklı şekilde gerçekleşebilir.

Delist süreci, öncelikle şirketin talebi veya borsa yönetim kurulunun kararıyla başlar. Şirket, işlem gördüğü borsadan çıkmak istediğini beyan eder ve gerekli başvuruyu yapar. Bu başvurunun kabul edilmesiyle birlikte delist süreci resmen başlamış olur.

Delist sürecinin birinci türü, gönüllü delist olarak adlandırılır. Bu durumda şirket, işlem gördüğü borsada işlem yapmak istemediğini beyan eder ve gerekli prosedürleri takip ederek çıkış yapar. Gönüllü delist genellikle şirketin stratejik hedefleri veya maliyetleri ile ilgili bir kararın sonucudur.

İkinci tür delist ise, zorunlu delist olarak adlandırılır. Bu durumda borsa yönetim kurulu, belli bir sebepten dolayı şirketin işlem yapmasını sona erdirir. Bunun sebepleri arasında şirketin iflası, sahtekarlık, belirlenen kriterleri yerine getirememesi gibi durumlar yer alabilir. Zorunlu delist, genellikle yatırımcıların korunması veya borsanın düzenlenmesi amacıyla gerçekleşir.

 • Gönüllü Delist: Şirketin isteğiyle yapılan delist.
 • Zorunlu Delist: Borsa yönetim kurulu kararıyla yapılan delist.
Delist TürüÖrnek
Gönüllü DelistBir şirket, yeni bir borsada işlem görmek için mevcut borsadan çıkış yapabilir.
Zorunlu DelistBir şirket iflas ettiğinde, borsadan çıkarılabilir.

Delist Türleri ve Örnekleri

Delistin tam olarak ne olduğunu anlamak için delistin türlerine ve örneklerine bir göz atmak önemlidir. Delistin, bir şirketin halka açık hisselerinin borsa kotundan çıkarılması anlamına gelir. Delistin türleri, şirketin neden halka açık olmaktan çekildiğine bağlı olarak değişir. Bu yazıda, delistin farklı türlerini ve örneklerini inceleyeceğiz.

Birinci tür delist, şirketin gönüllü olarak borsadan çıkarıldığı durumdur. Şirketin yönetimi, halka açık olmanın getirdiği maliyet ve sorumluluklardan kaçınmak için delist olmayı tercih edebilir. Örneğin, bir aile şirketi, genel kanıya veya piyasa koşullarına tabi olmaksızın özel bir şirket olmayı tercih edebilir.

İkinci tür delist ise zorunlu bir durumda gerçekleşir. Örneğin, bir şirket iflas ederse veya belirli bir süre boyunca borsa kurallarını ihlal ederse delist olabilir. Bu durumda, şirketin hisse senedi borsada işlem göremez ve yatırımcılar hisselerini satamaz.

 • Gönüllü Delist Örneği: ABC Şirketi, halka açık olmaktan dolayı artan maliyetler ve düzenleyici yükümlülükler nedeniyle borsadan çıkmaya karar verdi.
 • Zorunlu Delist Örneği: XYZ Şirketi, iflas ettiği için hisse senetleri borsadan çıkarıldı ve yatırımcılar hisselerini satamadı.
Delist TürüÖrnek
Gönüllü DelistABC Şirketi
Zorunlu DelistXYZ Şirketi

Delistin Şirketlere Etkileri

Delistin şirketlere etkileri, bir şirketin halka açık statüsünü kaybetmesi anlamına gelir. Bu genellikle şirketin hisselerinin borsada işlem görmemesi veya borsadan çıkarılması anlamına gelir. Delist süreci, bir şirketin borsadan çekilme kararı almasıyla başlar. Bu karar genellikle şirketin stratejik hedefleri, finansal performansı veya düşük likidite gibi faktörlere dayanır.

Delistin şirketlere etkileri çeşitli olabilir. İlk olarak, bir şirketin delist olması, yatırımcılar için belirsizlik yaratabilir. Borsada işlem görmeyen bir şirketin hisse senetleri likidite riski taşır ve yatırımcılar bu hisse senetlerini kolayca satamayabilir. Bu da yatırımcıların hisse senetlerindeki değeri realize etmelerini zorlaştırabilir.

Diğer bir etki, piyasadaki algı üzerinde oluşabilir. Bir şirketin borsadan çekilme kararı alması, piyasada şirket hakkında olumsuz bir algı oluşabilir. Yatırımcılar, şirketin finansal durumu veya gelecekteki büyüme potansiyeli konusunda endişeler yaşayabilirler. Bu da şirketin değerini düşürebilir ve yatırımcıların güvenini sarsabilir.

 1. Borsanın işlem hacmi nedir?
 2. Likidite riski nedir?
 3. Delist süreci nasıl işler?
Delist TürleriÖrnekleri
İstekli DelistBir şirketin kendi kararıyla borsadan çekilmesi.
Emir DelistBir şirketin borsada yapılan bir emir sonucunda çıkarılması.
Zorunlu DelistBir şirketin borsa kurallarını ihlal etmesi veya iflas etmesi sonucunda çıkarılması.

Delistin Yatırımcılara Etkileri

Delist, bir şirketin halka arz edildikten sonra borsa kotasyonunun kaldırılması anlamına gelir. Bu, şirketin hisse senetlerinin borsada alınıp satılamayacağı anlamına gelir. Delistin yatırımcılara çeşitli etkileri vardır ve bu etkileri dikkate almak önemlidir.

Birinci etki: Likidite azalır

Delist edilen bir şirketin hisse senetlerinin borsada işlem görmemesi, yatırımcıların bu hisseleri alıp satma imkanını sınırlar. Borsada işlem gören şirketler, yüksek likiditeye sahiptirler ve yatırımcılar bu hisseleri kolaylıkla elden çıkarabilirler. Ancak, delist edilen bir şirketin hisse senetleri likiditesini kaybeder ve bu da yatırımcıların hisselerini elden çıkarmak istediklerinde sorun yaşamalarına neden olabilir.

İkinci etki: Bilgi sağlanamaz

Delist edilen bir şirketin finansal bilgileri ve raporları artık kamuya açık bir şekilde sunulmaz. Borsada işlem gören şirketler, düzenli olarak mali raporlarını yayımlar ve yatırımcılar bu raporlara erişim sağlarlar. Ancak, delist edilen bir şirketin mali bilgileri gizli kalabilir ve yatırımcılar için bilgi eksikliği oluşabilir. Bu da yatırımcıların risklerini değerlendirmekte zorluk yaşamalarına neden olabilir.

Üçüncü etki: Değer kaybı

Delistin bir diğer etkisi de şirketin hisse senetlerinin değer kaybetmesidir. Delist edilen bir şirketin hisse senetlerine talep azalır ve bu da hisse senetlerinin değerinin düşmesine neden olabilir. Yatırımcılar, hisse senetlerinin değer kaybına uğraması durumunda zarar edebilirler. Bu nedenle, delistin yatırımcılar üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir ve risk oluşturabilir.

 • Delistin yatırımcılara etkileri:
 • Likidite azalır
 • Bilgi sağlanamaz
 • Değer kaybı
EtkiAçıklama
Likidite azalırDelist edilen bir şirketin hisse senetleri alınıp satılamaz, bu da likiditenin azalmasına neden olur.
Bilgi sağlanamazDelist edilen bir şirketin finansal bilgileri kamuya açık olarak sunulmaz, bu da yatırımcılar için bilgi eksikliği oluşturabilir.
Değer kaybıDelist edilen bir şirketin hisse senetlerine olan talep azalır, bu da hisse senetlerinin değerinin düşmesine yol açabilir.

Delistin Prosedürü ve Kuralları

Delist, bir şirketin halka açık piyasalarda işlem görmesinin sonlandırılması anlamına gelir. Delist süreci, şirketin hisselerinin borsada işlem görmesini sonlandırmak için çeşitli prosedürlerin ve kuralların takip edilmesini gerektirir. Bu yazıda, delistin prosedürleri ve kuralları hakkında daha fazla bilgi edineceğiz.

Delist prosedürünün başlangıcı, şirketin borsaya resmi bir bildirim yapmasıdır. Şirketin yönetim kurulu, delist kararına varır ve borsaya bu kararı bildirir. Daha sonra, borsa tarafından belirlenen belirli bir süre içinde, şirketin hissedarlarına delist kararıyla ilgili bilgilendirme yapılır. Bu süre zarfında hissedarlar, delist kararı hakkında görüşlerini beyan etme ve gerekli önlemleri alma şansına sahiptir.

Delist prosedürü, belirli kurallara ve yönergelerine uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Bu kurallar, finansal raporlama gerekliliklerini, hissedarların haklarını ve tazminat politikalarını içerebilir. Ayrıca, delist işlemi gerçekleştirildikten sonra şirketin nasıl işlem yapacağı ve hissedarlara nasıl bilgi sağlanacağı gibi konular da düşünülmelidir. Borsanın belirlediği prosedür ve kurallara uygun olarak hareket edilmezse, borsa işlemin tamamlanması için gerekli izni vermeyebilir.

Sık Sorulan Sorular

Delist nedir?

Delist, bir şirketin hisselerinin borsadan çıkarılması anlamına gelir. Böylece, şirketin halka açık olarak işlem görmesi sona erer.

Delist neden yapılır?

Şirketler, delist işlemine genellikle ekonomik veya stratejik nedenlerle başvururlar. Örneğin, şirketin finansal durumu kötüleşmişse ya da borsada işlem görmek için gerekli maliyetleri karşılayamıyorsa, delist işlemine başvurabilir.

Delist süreci nasıl işler?

Delist süreci, şirketin delist etmek istediği borsaya başvurmasıyla başlar. Ardından, borsanın belirlediği prosedürleri ve kuralları takip ederek delist işlemi gerçekleştirilir. Bu süreç genellikle şirketin yönetim kurulu kararı ile başlatılır ve hissedarların da onayını gerektirebilir.

Delist türleri ve örnekleri nelerdir?

Delist işlemi farklı şekillerde gerçekleşebilir. Örneğin, bir şirketin hisseleri borsada işlem görmeye son verilebilir veya bir başka şirket tarafından satın alınabilir ve şirket tamamen özel hale gelebilir. Diğer bir delist türünde ise şirketin halka açık hisseleri, ikincil bir borsada işlem görmeye devam edebilir.

Delistin şirketlere etkileri nelerdir?

Delist, şirketin finansal durumunu etkileyebilir. Özellikle, hisse senetlerinin işlem gördüğü borsalar, şirketin finansal raporlama ve prosedürlerine ilişkin standartları belirler. Ayrıca, delist sonucunda şirketin likiditesi azalabilir ve hisse senedi fiyatı etkilenebilir.

Delistin yatırımcılara etkileri nelerdir?

Delist, yatırımcıların hisse senetlerine erişimini kısıtlayabilir ve likiditeyi azaltabilir. Yatırımcılar, hisse senetlerini borsadan çekmek zorunda kalabilir veya hisseleri satamayabilirler. Ayrıca, delist sonucunda hisse senedi fiyatı düşebilir veya yatırımcılar için fırsatları sınırlayabilir.

Delistin prosedürü ve kuralları nelerdir?

Delist işlemi için borsaların belirlediği prosedürleri ve kuralları takip etmek gerekmektedir. Bu kurallar, şirketin finansal durumunu değerlendirmek, hisse senetlerinin işlem gördüğü pazarda şirketin yerini almak ve hissedarların haklarını korumak amacıyla belirlenmiştir. Şirketin delist işlemine başvurması ve sürecin gerçekleştirilmesi için belirli başvuru formları ve raporlamalar gereklidir.


deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler nettebilet.com