çıtalama


çıtalama
çıtalama

Çıtalama ve Alıntılar Arasındaki Fark
Çıtalamanın amacı nedir? Çıtalama nasıl yapılır? Hangi durumlarda çıtalama kullanılır? Çıtalama türleri nelerdir? Çıtalama yaparken nelere dikkat etmek gerekir? Çıtalama ile ilgili yaygın hatalar nelerdir? Çıtalama yaparken kullanılan işaretler nelerdir? Bir yazardan çıtalama alırken nasıl bir yöntem izlemek gerekir? Çıtalama yaparken kısaltmaların kullanımı nasıl olmalıdır? Çıtalama yapmanın yazıya nasıl bir etkisi vardır? Çıtalama ve alıntılar arasındaki fark nedir? Çıtalama yaparken başka bir yazının içinde nasıl bir yol izlemek gerekir? Bu blog yazısında, çıtalamanın tanımını, yapılışını, kullanım alanlarını, dikkat edilmesi gereken noktaları, hataları ve işaretleri hakkında bilgi vereceğiz. Ayrıca, çıtalama ile alıntı arasındaki farkı, çıtalama yaparken kısaltmaların kullanımını ve çıtalamanın yazı üzerindeki etkisini de ele alacağız. Eğer çıtalama yaparken başka bir yazının içindeyseniz, izlemeniz gereken adımları da açıklayacağız.

Çıtalamanın amacı nedir?

Çıtalamanın amacı nedir? Çıtalama bir metinde belirli bir bölümü vurgulamak, aktarmak veya referans vermek için kullanılan bir tekniktir. Metin içinde yer alan önemli bir ifadenin altını çizmek veya okuyucuya dikkat çekmek için kullanılır. Aynı zamanda başka bir yazardan alıntı yaparken, o alıntıyı metne dahil etmek için de çıtalama kullanılır.

Çıtalama yaparken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. İlk olarak, çıtalama işaretleri açık ve anlaşılır olmalıdır. Çünkü çıtalama işaretleri metnin anlamını değiştirebilir ve yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Ayrıca, çıtalama yaparken orijinal metnin ifadesini bozmamak önemlidir. Alıntı yapılan metindeki düşünce ve ifadelerin doğru bir şekilde yansıtılması gerekmektedir.

Çıtalama işareti kullanırken bazı işaret ve kuralar da bulunmaktadır. En yaygın kullanılan çıtalama işareti çift tırnaklardır (“”). Türkçe yazıda ise genellikle tek tırnaklar (‘’) da kullanılabilir. Bunun yanı sıra, alıntının içinde başka bir alıntı olduğunda iç alıntılar çift tırnak yerine tek tırnak içinde gösterilir.

Çıtalama yaparken kısaltmaların kullanımına da dikkat etmek gerekir. Kısaltılmış bir kelime veya ifade çıtalama yapılırken eksiksiz ve anlaşılır bir şekilde aktarılmalıdır. Aynı zamanda, çıtalama yaparken kullanılan kısaltmalara açıklama eklemek de önemlidir. Böylece okuyucunun kısaltmaları anlaması kolaylaşır ve metinde herhangi bir karışıklık oluşmaz.

Çıtalamanın metne etkisi oldukça önemlidir. Çıtalama yapılan bölüm metindeki anlatımı güçlendirir ve vurgular. Okuyucunun dikkatini çeker ve önemli bir ifadeyi belirtir. Aynı zamanda, çıtalama yapılan bölüm diğer metinden ayrılarak daha belirgin hale gelir ve okuyucunun o kısma odaklanması sağlanır.

Çıtalama ile alıntılar arasındaki fark şudur: Çıtalama, metinde belirli bir bölümü vurgulamak veya referans vermek için kullanılırken, alıntı direk başka bir yazıdan aynen aktarılan bir bölümdür. Alıntı yapılan metinden aktarılan ifade ya da cümlelerin tam olarak korunması gerekmektedir. Alıntı yapılan metne gönderme yapılırken ise çıtalama kullanılır.

Çıtalama yaparken başka bir yazının içinde ise alıntı yapılan metin açık bir şekilde belirtilmeli ve kaynak gösterilmelidir. Bunun için genellikle açıklayıcı bir cümle veya dipnot kullanılır. Ayrıca, alıntı yapılan metin tırnak içinde gösterilmeli ve orijinal ifadeyi tam olarak yansıtacak şekilde aktarılmalıdır.

Çıtalama nasıl yapılır?

Çıtalama nasıl yapılır?

Çıtalama, bir yazıda başka bir kaynaktan alınan bir cümle, paragraf veya bölümün aynen aktarılmasıdır. Bu yöntem, yazıya güvenilirlik katmak, başka bir yazarın görüşlerine atıfta bulunmak veya bilgi vermek amacıyla kullanılır. Çıtalama yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır.

İlk olarak, çıtalama yaparken aynı cümle veya paragrafın tamamını kopyalamak önemlidir. Alınan cümle veya paragrafı değiştirmeden aktarmak, kaynak yazının doğruluğunu korumak için önemlidir. Ayrıca, çıtalama yaparken kaynak belirtmek de gereklidir. Kaynak belirtme, çıtalamanın sağlam bir temele dayandığını gösterir ve intihal suçlamalarının önüne geçer.

İkinci olarak, çıtalama yaparken alıntı yapılan cümlenin önemli olduğunu vurgulamak için bu cümleleri kalın yazmak önemlidir. Bu şekilde, okuyucunun alıntının önemli bir nokta olduğunu ve yazarın kendi görüşleri olmadığını anlaması sağlanır.

Üçüncü olarak, çıtalama yaparken kullanılan alıntı işaretleri veya işaretlemeler de belirtilmelidir. Alıntı yapılan cümlenin başında ve sonunda çift tırnak işaretleri (“) kullanılır. Ayrıca, alıntının kaynağını göstermek için tırnak içinde parantez içinde yazarın adı ve yayın yılı da belirtilir.

Bu şekilde çıtalama yapmak, yazının güvenilirliğini artırır ve alıntı yapılan kaynağa saygı gösterir. Doğru çıtalama yapmanın yazının kalitesini yükselttiği unutulmamalıdır.

Çıtalamanın amacı nedir?

Hangi durumlarda çıtalama kullanılır?

Çıtalama türleri nelerdir?

Hangi durumlarda çıtalama kullanılır?

Çıtalama, metinde başka bir kaynaktan alıntı yapıldığında kullanılan bir tekniktir. Bir yazar, bir konuda başka bir kaynağın düşüncesini, ifadesini veya deyimini kullanmak istediğinde çıtalama yöntemine başvurur. Çıtalama, alıntı yapılan kısmın hem görsel olarak belirgin olmasını sağlar hem de kaynağa referans verilmesini sağlar.

Çıtalama kullanmanın bazı durumları şunlardır:

1. Alıntı yapma: Bir yazar, başka bir kişinin konuşmalarını veya yazılarını tam olarak aktarma veya özetleme ihtiyacı duyabilir. Çıtalama, bu alıntıları metin içinde belirtmek için kullanılır.

2. Referans verme: Başka bir kaynaktan alınan fikir veya bilgileri kullanırken, kaynağı belirtmek önemlidir. Çıtalama, metindeki belirli bir bölümün hangi kaynaktan alındığını gösterir.

3. Metin içinde özel ifadeler: Bir yazar, metinde dikkat çekmek veya özel bir ifadeyi vurgulamak istediğinde çıtalama kullanabilir. Bu, okuyucunun belirli bir cümlenin veya terimin önemini anlamasını sağlar.

Bu durumlar çıtalamanın kullanıldığı bazı örneklerdir. Çıtalama, metnin doğruluğunu korumak, kaynaklarını açıkça belirtmek ve alıntı yapılan kısmı okuyucuya göstermek için etkili bir yöntemdir.

Çıtalama türleri nelerdir?

Çıtalama, bir metinde başka bir kaynaktan alıntı yapmayı ifade eden bir tekniktir. Bu teknik, yazıya derinlik katar ve farklı görüş veya bilgilere atıfta bulunarak metnin güvenirliliğini artırır. Çıtalama, akademik yazılardan gazete makalelerine, blog yazılarından kitap içeriklerine kadar birçok alanda kullanılır ve çeşitli türleri vardır.

Birinci tür, “direkt çıtalama” olarak adlandırılır. Bu çeşit çıtalama, alıntı yapılan metnin tamamen aynı şekilde aktarılması anlamına gelir. Direkt çıtalama için çift tırnaklar kullanılır ve alıntı yapılacak bölüm tırnaklar arasında yer alır. Örneğin:

İkinci tür çıtalama ise “paraphrasing” olarak bilinir. Bu yöntemde, alıntı yapılan kaynağın fikirleri kendi cümlelerinizle yeniden ifade edilir. Paraphrasing ile çıtalama yaparken, alıntı yapılan metnin orijinalinden farklı bir dil ve anlatım kullanmak önemlidir. Böylece alıntıyı yapan kişiye ait bir metin oluşturulur. Örneğin:

Üçüncü tür çıtalama ise “özetleme”dir. Bu çeşit çıtalama, alıntı yapılan metnin ana fikirlerini kısaca özetlemeyi ifade eder. Özetleme, kaynaktan alınan önemli bilgilerin özünü aktarmak için kullanılır ve genellikle daha kısa bir metinle ifade edilir. Örneğin:

Çıtalama Türleri
Direkt Çıtalama Alıntı yapılan metnin tamamen aynı şekilde aktarılmasıdır. Çift tırnaklar kullanılır.
Paraphrasing Alıntı yapılan metnin fikirleri kendi cümlelerinizle yeniden ifade edilir.
Özetleme Alıntı yapılan metnin ana fikirlerini kısaca özetlemeyi ifade eder.

Çıtalama yaparken, doğru çıtalama türünü seçmek ve kullanmak önemlidir. Çıtalanan metinlerdeki bilgileri açık ve doğru bir şekilde aktarmak, yazının güvenirliliğini ve akıcılığını artırır. Ayrıca, çıtalama yaparken kaynağın doğru bir şekilde belirtilmesi de önemlidir. Kaynak belirtme kurallarına uygun bir şekilde yapılan çıtalama, yazının akademik ve etik standartlara uygun olduğunu gösterir.

Çıtalama yaparken nelere dikkat etmek gerekir?

Çıtalama, bir metni veya bir başka yazıyı alıntılamak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, başka bir kişinin ya da yazının söylediği bir şeyi, kesin bir şekilde ifade etmek veya desteklemek amacıyla kullanılır. Ancak çıtalama yaparken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır.

İlk olarak, çıtalama yaparken orijinal metni olduğu gibi aktarmak önemlidir. Başkasının yazdığı cümleleri kendi metnimizde kullanırken, içeriklerinin değiştirilmemesi gerekmektedir. Bu nedenle çıtalama yaparken, alıntı yapılan cümle veya paragrafın aynen aktarılması gerekmektedir.

İkinci olarak, çıtalama yaparken kaynak belirtmek önemlidir. Başka bir yazının veya kişinin sözlerini alıntıladığımızda, bunun kaynağını açık bir şekilde belirtmek, intihal yapmamak ve akademik dürüstlüğü korumak adına gereklidir. Bu nedenle çıtalama yaparken, alıntı yapılan kaynak veya kişinin adını belirtmek önemlidir.

 • Çıtalama yaparken orijinal metnin aynen aktarılması gerekmektedir.
 • Çıtalama yapılan metnin kaynağının belirtilmesi gerekmektedir.
Önemli Noktalar Açıklama
1 Çıtalama yaparken orijinal metnin içeriği değiştirilmemelidir.
2 Çıtalama yapılan kaynağın adı veya yazarı belirtilmelidir.

Çıtalama ile ilgili yaygın hatalar nelerdir?

Çıtalama ile ilgili yaygın hatalar, yazılı metinlerde yapılan çıtalama işlemlerinde sıkça rastlanan yanlış kullanımları içermektedir. Doğru çıtalama yapmak, metinlerin anlaşılırlığı ve doğruluğu açısından oldukça önemlidir. Ancak birçok kişi tarafından yapılan hatalar nedeniyle çıtalama işlemi gerektiği gibi yapılamamaktadır.

Birinci yaygın hata, yanlış çıtalama işaretinin kullanılmasıdır. Çıtalama işaretleri, Türkçe yazıda çift tırnak (“ ”) şeklinde kullanılmalıdır. Fakat birçok kişi tarafından yanlışlıkla İngilizce çıtalama işaretleri olan tek tırnak (‘ ’) veya yanlış yönde çift tırnak (“ ”) kullanılmaktadır. Doğru kullanım için çift tırnak işaretlerinin doğru yönde ve çift olarak kullanılmasına dikkat etmek gerekmektedir.

İkinci yaygın hata, gereksiz veya hatalı çıtalama yapılmasıdır. Çıtalama işaretleri, doğru yerlerde ve gerektiği kadar kullanılmalıdır. Birçok kişi, gereksiz yere her kelimenin başına veya sonuna çıtalama ekleyerek hatalı bir kullanıma yol açmaktadır. Çıtalama işaretleri, alıntı yapılan cümle veya kelimenin başına ve sonuna gelmelidir. Bu nedenle, gereksiz çıtalama yapmamak büyük önem taşımaktadır.

Üçüncü yaygın hata, yanlış içerik aktarımıdır. Çıtalama işlemi yaparken, orijinal metinden aktarılan içeriğin doğru bir şekilde iletilmesi gerekmektedir. Birçok kişi, alıntı yaptığı cümleyi veya kelimeyi değiştirerek veya eksik olarak aktarmaktadır. Bu durum, metnin anlamının yanlış anlaşılmasına ve hatalı bir çıtalama işlemine yol açabilir. Çıtalama yaparken, orijinal metin tam olarak aktarılarak yanlış anlaşılmanın önüne geçilmelidir.

Yukarıda bahsedilen yaygın hataların bilinmesi ve doğru çıtalama yapılması, yazılı metinlerin doğruluğu ve anlaşılırlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu hatalardan kaçınarak, çıtalama işlemini doğru bir şekilde gerçekleştirmek yazıların kalitesini artıracaktır.

 • Yanlış çıtalama işareti kullanımı
 • Gereksiz veya hatalı çıtalama yapma
 • Yanlış içerik aktarımı
Hatalar Doğru Kullanım
İngilizce tırnak işaretleri kullanmak Türkçe çift tırnak işaretleri kullanmak
Gereksiz çıtalama yapmak Sadece alıntı yapılan cümle veya kelimenin başına ve sonuna çıtalama yapmak
Alıntıyı değiştirerek veya eksik aktarmak Orijinal metni tam olarak aktarmak

Çıtalama yaparken kullanılan işaretler nelerdir?

Çıtalama yaparken kullanılan işaretler, metinlerde alıntılanan veya başka bir kaynaktan alınan ifadeleri göstermek için kullanılan belirli semboller veya işaretlerdir. Bu işaretler, okuyucuların hangi bölümlerin alıntı olduğunu anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, yazıyı daha düzenli hale getirmek ve alıntılanan ifadelerin metin içinde belirgin hale gelmesini sağlamak amacıyla kullanılırlar.

Çoğu dilde yaygın olarak kullanılan çıtalama işaretleri ” (” “) veya ‘ (‘ ‘) şeklinde olabilir. Örneğin, Türkçe’de çift veya tek tırnak işaretleri kullanılabilir. Bununla birlikte, bazı dillerde farklı çıtalama işaretleri kullanılabilir. Örneğin, İngilizcede, çift tırnak işaretleri ” (” “) genellikle kullanılırken, tek tırnak işaretleri ‘ (‘ ‘) sıkça kullanılmaktadır.

Çıtalama işaretlerinin yanı sıra, bazı dillerde farklı amaçlarla kullanılan diğer işaretler de bulunmaktadır. Bunlar arasında noktalı virgül (;), ünlem işareti (!), soru işareti (?) ve özel semboller yer alabilir. Bu işaretler, alıntılanan ifadelerdeki vurgu noktalarını belirtmeye veya yazıya duygu veya anlam katmaya yardımcı olur.

Bir yazardan çıtalama alırken nasıl bir yöntem izlemek gerekir?

Çıtalama yaparken başka bir yazının içinde nasıl bir yol izlemek gerekir? Bir yazardan çıtalama alırken izlenecek doğru yöntemler vardır. Bu yöntemler, çıtalamanın yapılacağı metni uygun bir şekilde alıntılamak için kullanılabilir. İşte bir yazardan çıtalama alırken izlenmesi gereken bazı yöntemler:

1. Alıntı yapılacak metni dikkatlice okuyun ve anlayın. Alıntı yaparken tam olarak neyin alıntılandığına emin olmak önemlidir. Böylece, çıtalama yaparken metnin orijinal anlamını koruyabilirsiniz. Bu nedenle, alıntı yapmadan önce metni birden çok kez okuyun ve anlayın.

2. Alıntı yaparken orijinal metinden asla değişiklik yapmayın. Alıntılanan metindeki herhangi bir düzenlemeyi veya değişikliği yapmak, metnin güvenirliliğini ve doğruluğunu etkileyebilir. Bu nedenle, alıntı yaparken metni olduğu gibi bırakmaya özen gösterin ve orijinal metnin tam olarak aktarılmasını sağlayın.

3. Alıntıyı göstermek için uygun işaretler kullanın. Alıntıların çıtalarla belirtilmesi önemlidir. Alıntı yapılan metinde çıtalama işaretleri (” “) veya tırnak işaretleri (‘ ‘) kullanarak alıntının nerede başlayıp bittiğini açıkça belirtmelisiniz. Bu, okuyucuların alıntı olduğunu anlamasını ve metnin yazarına ait olduğunu bilmesini sağlar.

4. Alıntı yapılan metne doğru bir şekilde atıfta bulunun. Çıtalama yaparken, metnin kaynağına uygun şekilde atıfta bulunmak önemlidir. Alıntı yapılan metnin yazarı, başlık veya kaynak belirtilmelidir. Bu, okuyucuların alıntının nereden geldiğini kontrol etmelerine ve alıntı yapılan metinle ilgili daha fazla bilgiye ulaşmalarına olanak sağlar.

Alıntı yaparken yukarıdaki yöntemleri izlemek, doğru bir şekilde çıtalama yapmanıza yardımcı olacaktır. Bu yöntemleri takip etmek, alıntı yapılan metnin orijinal anlamını korumanıza ve metni doğru bir şekilde aktarmanıza yardımcı olacaktır. Ancak, çıtalama yaparken her zaman dikkatli olunmalı ve kaynakları doğru bir şekilde belirtmeye özen gösterilmelidir.

 • Alıntı yapılacak metni dikkatlice okuyun ve anlayın.
 • Alıntı yaparken orijinal metinden asla değişiklik yapmayın.
 • Alıntıyı göstermek için uygun işaretler kullanın.
 • Alıntı yapılan metne doğru bir şekilde atıfta bulunun.
Yöntem Açıklama
1 Alıntı yapılacak metni dikkatlice okuyun ve anlayın.
2 Alıntı yaparken orijinal metinden asla değişiklik yapmayın.
3 Alıntıyı göstermek için uygun işaretler kullanın.
4 Alıntı yapılan metne doğru bir şekilde atıfta bulunun.

Çıtalama yaparken kısaltmaların kullanımı nasıl olmalıdır?

Çıtalama yaparken kısaltmaların doğru ve uygun bir şekilde kullanılması oldukça önemlidir. Kısaltmalar, yazıyı daha akıcı ve anlaşılır hale getirmek için kullanılan bir araç olabilir. Ancak, kısaltmaların yanlış kullanılması veya aşırı kullanılması anlam kaybına ve okuyucunun kafasının karışmasına yol açabilir.

Kısaltmaların kullanımında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. İlk olarak, kısaltmaların belirli bir kontekste anlaşılır olması önemlidir. Okuyucunun ilgili konuyu anlaması ve kısaltmaların ne anlama geldiğini çıkarabilmesi için, kısaltmaları açıklayıcı bir şekilde tanımlamak önemlidir.

Ayrıca, kısaltmaların gereksiz yere kullanılması da kaçınılması gereken bir durumdur. Kısaltmaları kullanmadan önce düşünmek ve gerçekten gerekli olup olmadığını değerlendirmek önemlidir. Eğer kısaltma, metni anlaşılır hale getirmek ve tekrarlanan terimleri kısaltmak için kullanılıyorsa uygun olabilir, ancak anlam karmaşasına yol açacaksa veya okuyucunun anlamasını zorlaştıracaksa kullanılmamalıdır.

Özetlemek gerekirse, çıtalama yaparken kısaltmaların uygun ve doğru bir şekilde kullanılması önemlidir. Kısaltmaların anlaşılır olması, gereksiz kullanımdan kaçınılması ve metni daha akıcı hale getirmek için kullanılması gerekmektedir.

Çıtalama yapmanın yazıya nasıl bir etkisi vardır?

Çıtalama yapmak, bir yazının anlamını vurgulamak, güçlendirmek veya başka bir kaynaktan alınmış bir ifadeyi göstermek için kullanılan bir yöntemdir. Doğru bir şekilde kullanıldığında, çıtalama yazıya bir etki katmanın yanı sıra okuyucuya da anlamı daha iyi anlama fırsatı sunar.

Çıtalama yapmanın yazıya birçok farklı etkisi bulunmaktadır. İlk olarak, çıtalama, yazının içindeki alıntıları belirtirken okuyucunun dikkatini çeker. Bu sayede, alıntının ne zaman başladığı ve bittiği daha belirgin hale gelir ve anlatılan hikayeye derinlik katar. Ayrıca, çıtalama kullanarak yazılan metinler daha akıcı ve etkileyici hale gelebilir.

Çıtalama aynı zamanda kaynak gösterme ve alıntı yapma konusunda da önemlidir. Eğer başka bir yazardan bir cümle veya paragraf alıntılıyorsanız, bunu çıtalama işaretleriyle belirtmek, kaynağına saygı göstermek ve intihal yapmamak için önemlidir. Okuyucuların, alıntı yaptığınız kaynağı görmesi ve incelemesi için bu işaretleri kullanmanız önemlidir.

 • Çıtalama, yazının anlamını vurgular.
 • Okuyucunun dikkatini çeker ve alıntıları belirtir.
 • Kaynak gösterme ve alıntı yapma konusunda önemlidir.
Çıtalama Yapmanın Etkileri Açıklama
1. Anlamı vurgular Çıtalama, yazının içindeki önemli ifadeleri vurgulayarak anlamı güçlendirir.
2. Dikkat çeker Çıtalama kullanarak alıntıları belirtmek, okuyucunun dikkatini çeker ve anlatıya derinlik katar.
3. Kaynak gösterme Çıtalama işaretleri, alıntı yaptığınız kaynağı göstermek ve intihal yapmamak için önemlidir.

çıtalama ve alıntılar arasındaki fark nedir?

Çıtalama ve alıntılar arasındaki fark nedir?

Çıtalama ve alıntılar, yazıda başka bir kaynaktan gelen bilgileri belirtmek için kullanılan iki farklı yöntemdir. Çıtalama, bir yazıda belirli bir metnin alıntılandığını ve tam olarak o şekilde aktarıldığını göstermek için kullanılırken, alıntılar ise başka bir kaynaktan gelen bilgilerin özgün metne yansıtılması için kullanılır.

Çıtalama, yazarın başka bir kaynaktan alınan metni direkt olarak aktardığı bir yöntemdir. Bu durumda, çıtalama işaretlerine alınan metin tam olarak yazılır ve kaynaktan gelen her kelime, noktalama işareti ve imla hataları da dahil olmak üzere aynı şekilde yazarın metnine eklenir. Böylece okuyucular, yazının hangi bölümünün alıntı olduğunu ve tam olarak nasıl olduğunu anlayabilirler.

Alıntılar ise, başka bir kaynaktan gelen bilgilerin yazarın kendi yazısıyla entegre edildiği ve başka bir şekilde aktarıldığı bir yöntemdir. Bu durumda, yazar alıntıları kendi metnine uygun bir şekilde yerleştirir ve gerekli değişiklikleri yapar. Alıntı yapılan metin, parantez içinde ya da italik şekilde belirtilebilir ve alıntılanan kısımlar özgün metinden belirgin bir şekilde ayırt edilebilir. Bu yöntem, yazarın alıntılanan bilgiyi kendi ifadesiyle açıklamak ve metnin akışını sürdürmek için kullanılır.

 • Çıtalama, bir yazıda belirli bir metnin alıntılandığını ve tam olarak o şekilde aktarıldığını gösterir.
 • Alıntılar ise başka bir kaynaktan gelen bilgilerin özgün metne yansıtılması için kullanılır.
Çıtalama Alıntılar
Belirli bir metni tam olarak aktarır. Özgün metine uygun şekilde entegre edilir.
Çıtalama işaretleri kullanılır. Parantez içinde ya da italik şekilde belirtilebilir.
Tamamen aynı şekilde aktarılır. Yazarın kendi ifadesiyle açıklanabilir.

Çıtalama yaparken başka bir yazının içinde nasıl bir yol izlemek gerekir?

Çıtalama yaparken başka bir yazının içinde doğru bir şekilde ilerlemek önemlidir. Başka bir yazının içinde çıtalama yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. İlk olarak, alıntı yapacağınız yazıyı iyi okumalı ve anlamalısınız. Alıntı yapacağınız bölümü seçerken orijinal metnin anlamını korumalı ve değiştirmemelisiniz.

İkinci olarak, alıntı yaptığınız kısmı belirtmek için çıtalama işaretlerini kullanmalısınız. Çıtalama işaretlerini kullanırken, Türkçe’de genellikle “…” kullanılır. Ancak, alıntılarınızı yazdığınız dilin kurallarına göre hareket etmelisiniz. İngilizce bir yazıda çıtalama yaparken çift tırnak (“…”) kullanılırken, Türkçe bir yazıda tek tırnak (‘…’) kullanılması daha uygundur.

Üçüncü olarak, alıntı yaptığınız yazının kaynağını belirtmelisiniz. Kaynak belirtmek, akademik etik açısından önemlidir ve intihal sorunlarının önüne geçer. Kaynağı belirtmek için yazınızın sonunda bir kaynakça oluşturabilir veya alıntının hemen altına kaynağı ya da linkini ekleyebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Çıtalamanın amacı nedir?
Çıtalama, başka bir kaynaktan alıntı yaparak bu alıntıyı yazıya dahil etmek amacıyla kullanılır.

Çıtalama nasıl yapılır?
Çıtalama yaparken, alıntılanacak bölüm tırnak içine alınır ve kaynak belirtilir.

Hangi durumlarda çıtalama kullanılır?
Çıtalama, bir yazıda başka bir kaynaktan alıntı yapmak veya bir kişinin sözlerini aktarmak için kullanılır.

Çıtalama türleri nelerdir?
Doğrudan çıtalama ve dolaylı çıtalama olmak üzere iki tür çıtalama bulunur. Doğrudan çıtalama, kelime kelime alıntılama yaparken, dolaylı çıtalama alıntıyı kendi kelimelerinizle aktarmaktır.

Çıtalama yaparken nelere dikkat etmek gerekir?
Çıtalama yaparken alıntılanan metinde herhangi bir değişiklik yapmamak, alıntının tamamının tırnak içinde olduğundan emin olmak ve alıntılanan kaynağı belirtmek önemlidir.

Çıtalama ile ilgili yaygın hatalar nelerdir?
Yaygın hatalardan biri, alıntılanan metinde değişiklik yapmak veya alıntıyı aktaran kişinin adını belirtmemektir.

Çıtalama yaparken kullanılan işaretler nelerdir?
Tırnak işaretleri (“) çıtalama yaparken kullanılan işaretlerdir.

Bir yazardan çıtalama alırken nasıl bir yöntem izlemek gerekir?
Bir yazardan çıtalama alırken, izin almak ve alıntının tamlığını korumak için alıntı yapmaktan önce yazarla iletişime geçmek önemlidir.

Çıtalama yaparken kısaltmaların kullanımı nasıl olmalıdır?
Çıtalama yaparken kısaltmaları olduğu gibi kullanmak yerine, kısaltmaları açıklayıcı şekilde yazmak daha doğru bir yaklaşımdır.

Çıtalama yapmanın yazıya nasıl bir etkisi vardır?
Çıtalama yapma, yazıya farklı bir perspektif katar ve kaynakları belirterek yazının güvenilirliğini artırır.

Çıtalama ve alıntılar arasındaki fark nedir?
Çıtalama, başka bir kaynaktan alıntı yaparak bu alıntıyı yazıya dahil etmeyi ifade ederken, alıntılar sadece başka bir kaynaktan alınan metinleri ifade eder.

Çıtalama yaparken başka bir yazının içinde nasıl bir yol izlemek gerekir?
Başka bir yazının içinde çıtalama yaparken, alıntılanan metin tırnak işaretleriyle belirtilmeli ve kaynak belirtilmelidir. Ayrıca orijinal metni çıtalama yapmadan önce izin almak önemlidir.


Beğendiniz mi? Paylaşmayı Unutmayın!

Sizin Tepkiniz Nedir?

Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Komik Komik
0
Komik
Tatlış Tatlış
0
Tatlış
Sinirli Sinirli
0
Sinirli
Şaşkın Şaşkın
0
Şaşkın

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler nettebilet.com