Eğitim Antropolojisi Nedir?

Eğitim antropolojisinin ne olduğunu, nerelerde kullanıldığını ve ne işe yaradığını bilebilmek adına ilk olarak "antropoloji" tanımını bilmemiz gerekir.


Eğitim antropolojisini incelemeden önce antropolojinin tanımına bakalım. Antropoloji, “insanbilim” olarak da bilinen, geçmiş ve günümüz toplumlarının davranış biçimlerini inceleyen bir sosyal bilim dalıdır; insanın kültürel, toplumsal ve biyolojik çeşitliliğini anlamaya, aydınlatmaya çalışır. İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren karşı karşıya kalınan koşulları, biz insanların geliştirmiş olduğu davranışları ele alır. 

Antropoloji, Aydınlanma Çağı’nda Avrupalıların sistematik bir şekilde insan davranışını inceleme çabasıyla ortaya çıkmıştır. Kültürlerarası karşılaştırmalara verdiği önem ve konuları hem nitel hem nicel ele alışı sebebiyle de diğer bilim dallarından ayrılır. Hukuk, tarih, filoloji ve sosyoloji gibi disiplinlerin gelişmesiyle antropolojinin de içinde yer aldığı modern görüşleri daha yakından yansıtan bir sosyal bilim dalına dönüşmüştür.

Eğitim antropolojisi nedir?

Eğitim; belirlenmiş bir bilim dalında, ana başlığı belirlenmiş bir konuda kişilere bilgi ve beceri kazandırma, yetiştirme ve geliştirme işidir. Eğitim antropolojisi, antropolojinin bir alt dalıdır ve adından da anlaşılabileceği gibi eğitime antropolojik bir yaklaşımla bakabilmeyi amaçlar. Eğitimin kültürel yönlerine odaklanma eğiliminde olmasıyla birlikte aslında temel odak noktası eğitim modeli üzerinedir. Antropolojinin yaklaşım, prensip ve yöntemlerine sahip olan eğitim antropolojisi, eğitimi bütün kültürlerde ve doğum anından ölüm anına kadar her yer ve zamanda gerçekleşen insani bir olgu ve süreç olarak kabul eder ve bu anlamda eğitimi sadece okul ile sınırlandırmaz.

Eğitim antropolojisi; eğitim, insanın çevresel faktörlere sağladığı uyum, kültürel bilginin kuşaklar arası aktarımı sorunuyla ve toplumsal kurum ve yapılarla ilişkili olan dinamik ve değişik süreçleri kapsayan olaylarla ilgilenir. Sosyal bir varlık olan insan ancak kültürün incelenmesiyle daha iyi anlaşılabilmektedir ve bu nedenle kültür konusunda yapılan araştırma sonuçları toplumun bireylerini anlama açısından önemli ve yararlı bilgiler sağlamaktadır. Nesiller boyunca elde edilen birikimler bugünkü insana ulaşmayı sağlamıştır.

Çalışma konuları her dönemde farklılık gösterebilmektedir. Günümüzde, eğitim ve toplum ilişkisi, öğretim programlarının geçirmiş olduğu değişimler, sanayi ve öğrenim, öğrenime tabii olacak kişilerin sosyal aksiyonları ve eğitim hizmetinin nasıl sunulacağı gibi konular çalışmalarında odak noktasıdır.


Beğendiniz mi? Paylaşmayı Unutmayın!

Sizin Tepkiniz Nedir?

Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Komik Komik
0
Komik
Tatlış Tatlış
0
Tatlış
Sinirli Sinirli
0
Sinirli
Şaşkın Şaşkın
2
Şaşkın

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler nettebilet.com